Iné / Zvolen

Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene

Deň otvorených dverí na Fakulte techniky vo Zvolene 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Najmladšia fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Fakulta techniky, pre záujemcov o štúdium v študijnom programe Výrobná technika pripravila prezentácie špecifických pracovísk, prístrojov a zariadení fakulty. Návštevníci uvidia súboj robotov, metalografické laboratórium, elektrický traktor a do budúcnosti ich zavedie digitálna továreň.

Kedy a kde sa DOD na Fakulte techniky TU vo Zvolene uskutoční

Dňa 7. februára 2023 od 10.00 do 12.00, Fakulta techniky TU vo Zvolene, Študentská 26, Zvolen.

Viac informácií

https://ft.tuzvo.sk/