Iné / Zvolen

Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky

Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Fakulta ekológie a environmentalistiky záujemcom o štúdium v troch ponúkaných študijných programoch, ktorými sú Ochrana a využívanie krajiny, Ekológia a ochrana biodiverzity a Forenzná a kriminalistická environmentalistika, predstaví okrem iného aj analyzátor ultrajemných prachových častíc či digitálny mikroskop s laserovým analyzátorom kovov. Nemenej zaujímavou bude aj prehliadka prvkov zelenej infraštruktúry v okolí univerzity.

Kedy a kde sa DOD Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene uskutoční

Dňa 25. januára 2023 od 10.00 do 12.00 sa na Vás tešíme na Dni otvorených dverí Drevárskej fakulty, Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen, prednášková miestnosť B2.

Program

  • Zoznámenie sa s možnosťami štúdia.
  • Diskusia s našimi študentami a pedagógmi.
  • Spoznávanie života na fakulte.

Viac informácií

https://fee.tuzvo.sk/