Výzva / celé Slovensko

Deň fascinácie rastlinami 2022

Exempláre rastlín pestované v pohároch v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Výzvu Fascination of Plant´s Day (https://epsoweb.org/all-events/fascination-of-plants-day-2022/) organizuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu (https://epsoweb.org/about-epso/) už od roku 2012.

Cieľ

Cieľom výzvy je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo. Viac ako 50 krajín sveta sa zapája do tejto aktivity a organizuje sa okolo 1000 akcií.

Od roku 2013 sa do výzvy zapája aj Slovenská republika. V roku 2022 je pripravených 13 aktivít zameraných na propagáciu fascinujúceho sveta rastlín a ich jedinečnosti. Akcie sú voľne prístupné všetkým a organizované sú vo forme dní otvorených dverí, prednášok, exkurzií do prírody alebo ukážky laboratórnych postupov.

Viac o akciách sa môžete dozvedieť tu: https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/

Kedy

Od 14. mája do 28. mája 2022.

Pozývame každého zapojiť sa do tejto iniciatívy!