Konferencia /

COSMOS 2020 Kick-off Infoday Slovakia


Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom medzinárodného informačného dňa na tému Vesmír v Horizonte 2020 je podporiť záujem odbornej verejnosti o výskumné aktivity v oblasti vesmíru financované z rámcového programu Horizont 2020 ako aj podnietiť spoluprácu medzi slovenskými a európskymi kľúčovými hráčmi. Ak sa chcete o podujatí dozvedieť viac, informácie nájdete na www.h2020.sk

logo Horizont 2020