CVTI SR, Iné, Seminár / Košice

Čo sa do kníh (ne)zmestí – beseda o popularizačných publikáciách

Banner k podujatiu Čo sa do kníh (ne)zmestí – beseda o popularizačných publikáciách

Toto podujatie už prebehlo.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo besedu s autormi dvoch vedecko-popularizačných publikácií a ďalšími zaujímavými hosťami.

Registráciu na podujatie nájdete v spodnej časti tejto stránky (podujatia). 

Autorom publikácie Fyzika v slepých uličkách je Juraj Tekel, teoretický fyzik pôsobiaci na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vedeckej práce a vyučovania sa na fakulte a v rámci projektu Vedátor venuje aj popularizácii fyziky a vedy všeobecne – organizuje prednášky Vedatour a na youtubovom kanáli fakulty má sériu videí Nečakané súvislosti.
V knihe Fyzika v slepých uličkách autor približuje niekoľko príbehov z histórie fyziky, pri ktorých bola cesta k pochopeniu prírodných zákonov ťažká a kľukatá. Zaoberá sa aj otázkami: Ako vlastne funguje mechanika? Čo spôsobuje precesiu Merkúra? Aké je zloženie hmoty? Čo je svetlo? Z čoho sa skladajú atómy? Existuje éter? Mal Albert Einstein vždy iba geniálne nápady?

Kniha 10-10-10 novinárky a laureátky Ceny za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy (2016) Andrey Settey Hajdúchovej obsahuje desať rozhovorov s desiatimi slovenskými vedcami o desiatich výzvach. Dozviete sa v nej, kam smeruje vývoj a výskum v jednotlivých oblastiach a že ani vo vede nie je všetko čierno-biele. Sú plasty úžasný objav alebo je najvyšší čas ich nahradiť? Je umelá inteligencia hrozbou alebo nám pomôže vyriešiť problémy ľudstva? Vyhynú všetky živočíchy na Zemi alebo tomu dokážeme zvyšovaním poznania zabrániť? Kedy osídlime Mesiac? A uvidíme ho ešte vtedy zo Zeme? Budeme vedieť liečiť smrteľné choroby alebo skôr „vyrobiť“ deti, ktoré už choroby nebudú mať v genetickej výbave? A ako sa zmenia naše mestá a obydlia?

Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na prezentáciu dvojice vedecko-popularizačných kníh CVTI SR a diskusiu o popularizácii vedy a techniky. Budeme hovoriť o tom, prečo je dôležité popularizovať medzi ľuďmi vedu a zviditeľňovať slovenských vedcov a výsledky ich práce. Aké témy sa v knihách rozoberajú a prečo by si ich mali čitatelia prečítať? Aké sú výhody a nevýhody popularizačných kníh? Pre koho sú určené? Má popularizácia vedy svoje špecifiká? Prečo je práve rozhovor vhodnou formou na popularizáciu? Aký priestor by bol v knihách dostatočný a čo sa do nich napokon (ne)zmestilo?

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/1321310431685443/?ref=newsfeed

Program:

  • 9.30 – 10.00 h             Úvodné slovo (Renata Józsová)
  • 10.00 – 10.30 h           O knihe 10-10-10 (Andrea Settey Hajdúchová)
  • 10.30 – 11.00 h            O knihe Fyzika v slepých uličkách (Juraj Tekel)

Prestávka

  • 11.30 – 13.00 h            Diskusia na tému popularizácie vedy a techniky v knihách (Andrea Settey HajdúchováJuraj TekelDarina Kožuchová, riaditeľka ŠVKK; Juraj Tóth, FMFI UK v Bratislave; Lucia Ciglar, Kreslím vedu)
  • po ukončení programu autogramiáda autorov

Partnerom podujatia je Štátna vedecká knižnica v Košiciach.
Mediálnymi partnermi sú Veda na dosah, časopis QuarkZážitkové centrum vedy Aurelium.

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.