Prednáška / celé Slovensko

Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?

Plagát podujatia: Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom

Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom. Zdroj: fns.uniba.sk


Toto podujatie už prebehlo.

V kontexte klimatickej zmeny je sucho v posledných dvoch desaťročiach veľmi diskutovanou témou na vedeckej, ale aj politickej úrovni. Čo presne však tento pojem skrýva? Je tento extrémny jav naozaj aktuálnym problémom nielen v Európe, ale aj na Slovensku? Odpovede na tieto otázky, ale aj oveľa viac o jeho operatívnom sledovaní a zmenách v jeho výskyte, ktoré sme zaznamenali, sa dozviete počas prednášky Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?“.

Kedy a kde sa prednáška Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom uskutoční

Prednáška sa uskutoční dňa 17. apríla 2024 od 15.00 do 17.00 prezenčne v miestnosti B1-PLUS, PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6 v Bratislave a aj online cez MS Teams.

Prednášajúca

Mgr. Lívia Labudová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava.

Viac info

https://fns.uniba.sk/2024-04-17-geovedy/