CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Cesta umelej inteligencie k súčasnému optimizmu aj strachu


Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Za vznik umelej inteligencie (AI, angl. Artificial Intelligence) sa považuje rok 1956, kedy sa tento pojem začal používať v súvislosti s vývojom počítačov, ktoré by boli také inteligentné ako človek. Výskumníci vtedy verili, že bude trvať menej ako jednu generáciu, aby túto víziu naplnili. Odvtedy sa striedali obdobia optimizmu a obdobia ochladenia záujmu o AI (nazývané aj AI winter). Dnes, po 65 rokoch, sme už tretíkrát v období veľkých očakávaní od umelej inteligencie a znovu sa vrátila aj téma všeobecnej umelej inteligencie, ktorá by bola schopná riešiť akýkoľvek problém. Na to, aby sme porozumeli budúcnosti, je dobré obzrieť sa do minulosti. Ako sa vyvíjala táto disciplína a chápanie pojmu umelá inteligencie? Aké boli hlavné míľniky, ktoré ju posúvali ďalej? Prečo sa ľudia začali báť umelej inteligencie a k súčasným témam pridali aj tie, ktoré súvisia s etikou? Zdá sa, že na dnešnom rozdelenom svete a rastúcom počte ľudí, ktorí prestávajú veriť faktom, majú svoj podiel aj technológie, a konkrétne aj umelá inteligencia. Aj dnes vytvárajú technológie ľudia, v prípade umelej inteligencie definujú čo umelá inteligencia optimalizuje a nachádzajú možnosti uplatnenia jednotlivých riešení. Ale čo ak celkom nerozumieme tomu, čo sa optimalizuje? A čo na to všetko Slovensko? Ako sa vyvíjala umelá inteligencia na Slovensku a aké sú súčasné výzvy? Odpovede na tieto otázky sa pokúsime nájsť počas prednášky.

O prednášajúcej:

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., je informatička a pracuje v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a prilákanie talentov na Slovensko. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie. Zameriava sa na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä na tému dezinformácií a ich šírenia na webe. Aktívne sa zúčastňuje na diskusiách o dôveryhodnej umelej inteligencii na národnej a európskej úrovni. Je bývalou členkou skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú zriadila Európska komisia. V súčasnosti je predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube – CVTI SR.