Výzva / celé Slovensko

Cena Dionýza Ilkoviča 2024: Nominujte výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí stoja za úspechmi mladých vedeckých talentov

Plagát podujatia: Cena Dionýza Ilkoviča 2024: Nominujte výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí stoja za úspechmi mladých vedeckých talentov

Cena Dionýza Ilkoviča 2024: Nominujte výnimočných učiteľov a učiteľky, ktorí stoja za úspechmi mladých vedeckých talentov. Zdroj: FB Nadácia Dionýza Ilkoviča


Toto podujatie už prebehlo.

Nadácia Dionýza Ilkoviča vyhlásila už v poradí ôsmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Cenu každoročne udeľuje pedagógom i nepedagogickým pracovníkom, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti aktívne podieľajú na rozvoji talentu a zručností žiakov v prírodných vedách.

Ako a dokedy sa môžem zapojiť do nominácie

Verejnosť môže výnimočných mentorov nominovať do 30. júna 2024 cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk

Kto môže byť nominovaný

O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota, ktorá ich pôsobenie a prínos hodnotí na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale tiež inovatívneho prístupu mentorov.

Kto môže nominovať

Výnimočných mentorov a mentorky môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie sú to ich kolegovia, riaditelia škôl alebo bývalí či súčasní študenti.

Viac info

https://nadaciadi.sk/