CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Bratislavská vedecká cukráreň: Železany – silná zbraň pre čistejšie životné prostredie (2020-06)


Toto podujatie už prebehlo.

Železany – silná zbraň pre čistejšie životné prostredie

Vedecká cukráreň sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený 18. 6. 2020 na YouTube kanáli CVTI SR.

 
Hosť: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.,
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU BA

Dátum a čas: 18. jún 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

Témou prednášky bude príprava a vlastnosti železanu ako silného ekologického oxidovadla pre použitie v znečistenom prírodnom a priemyselnom prostredí. Predstavíme si túto skupinu látok, v ktorom sa atóm železa vyskytuje v nezvyčajne vysokom oxidačnom stave +6. Objasníme, aké majú tieto látky vlastnosti a možnosti ich prípravy. Práve príprava má kľúčový význam z hľadiska ich využitia pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok. Povieme si aj niečo o mikropolutantoch a spôsoboch ich likvidácie v odpadových vodách.


Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. realizuje vedecký výskum v oblasti anorganickej technológie a materiálov, špeciálne v oblasti technickej elektrochémie. Jeho vedecký tím sa zaoberá skúmaním vlastností taveninových systémov za vysokých teplôt zaujímavých pre hlinikársky priemysel ako aj prípravou silných „zelených“ oxidačných činidiel, ktoré nám pomáhajú zvládať environmentélne hrozby.

Otázky súvisiace s témou aprílovej Vedeckej cukrárne môžete klásť v diskusii pod udalosťou na Facebooku  alebo cez www.slido.com (heslo: cukraren) do 8. júna 2020 do 9:00 hod.

 

Youtube kanál CVTI SR so záznamami uskutočnených podujatí

Podujatie na FB

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí