Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy… (2018-12)


Toto podujatie už prebehlo.

Vianočné stromčeky vs. slovenské lesy.
Ako prežiť Vianoce, ktoré neničia krajinu?
 

 
Prednáša: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
 

Dátum a čas: 187. 12. 2018 (utorok) o 9.00 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
 
Väčšina vianočných stromčekov, ktoré sa na Slovensku predávajú, pochádzajú z Dánska. Prečo? Je dovážanie stromčekov pre nás výhodnejšie? Je vôbec zdobenie živého stromčeka ekologické alebo je lepšie investovať len raz do umelej „jedličky“?

 

Jednou z odpovedí na tieto otázky môže byť aj využívanie opustenej, prípadne degradovanej poľnohospodárskej pôdy, alebo vytváranie tzv. agrolesníckych systémov, keď sa na jednej ploche kombinuje poľnohospodárska produkcia s pestovaním drevín. Práve takéto kombinované systémy odborníci považujú aj za významné opatrenie proti dopadom klimatických zmien.

 

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc. je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V lesníckom výskume pracuje od roku 1986. Pôvodne sa profesijne zaoberal prirodzenou a kombinovanou obnovou lesa, rekonštrukciou lesných porastov a hodnotením biodiverzity lesných ekosystémov. V poslednom období sa venuje najmä problematike agrolesníckych systémov.

Má bohaté skúsenosti s manažovaním domácich vedecko-výskumných projektov, medzi inými gestoroval Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier, ktoré bolo postihnuté veternou kalamitou. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí