CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Bratislavská vedecká cukráreň: Umelá inteligencia a autonómne vozidlá (2020-05)


Toto podujatie už prebehlo.

Umelá inteligencia a autonómne vozidlá

Vedecká cukráreň sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený 19. 5. 2020 na YouTube kanáli CVTI SR.

 
Hosť: Ing. Ivana Budinská, PhD.
riaditeľka Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied
 
Dátum a čas: 19. máj 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

Umelá inteligencia zasiahla do automobilového priemyslu na rôznych úrovniach. Vývoj autonómnych, samoriadiacich vozidiel nie je možný bez podpory technológií a metód umelej inteligencie a cloudových služieb. Okrem samotného vozidla sa tieto technológie používajú na monitorovanie šoférov, pri určovaní poistného a samozrejme aj v procese návrhu, vývoja a výroby vozidiel. Aj mnohé technológie vyvíjané pre drony sa teraz využívajú pre autonómne autá na zlepšenie ich schopností a tiež na zvýšenie bezpečnosti ich prevádzky.

Prezentácia sa zameria na niektoré špecifické metódy a technológie umelej inteligencie, ktoré sa priamo využívajú v autonómnych autách. Okrem toho sa dotkne aj etických a legislatívnych problémov súvisiacich s prevádzkou autonómnych áut.

Ing. Ivana Budinská, PhD. je od roku 2008 vedúcou Oddelenia Modelovania a riadenia diskrétnych procesov na Ústave Informatiky SAV a od roku 2015 je riaditeľku Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Jej výskumná činnosť je orientovaná na oblasť kybernetiky a aplikovanej informatiky. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu metód umelej inteligencie pre robotiku.  Zameriava sa na metódy inšpirované prírodou – správanie sociálneho hmyzu, interakcie v rámci veľkých skupín vtákov, rýb, ale aj cicavcov – netopiere.  Pôsobí ako externý pedagóg na FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) STU a FIIT (Fakulta informatiky a informačných technológií) STU.

Otázky súvisiace s témou aprílovej Vedeckej cukrárne môžete klásť v diskusii pod udalosťou na Facebooku  alebo cez www.slido.com (heslo: cukraren) do 7. mája 2020 do 9:00 hod.

 

Youtube kanál CVTI SR so záznamami uskutočnených podujatí

Podujatie na FB

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí