Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Snehové vločky – je skutočne každá z nich jedinečná? (2018-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Snehové vločky  je skutočne každá z nich jedinečná?
 

Prednáša: Doc. RNDr. Daniela Velichová
                   Ústav matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
Dátum a čas: 30. 1. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Všeobecne panuje na svete rozšírený mýtus, že žiadne dve snehové vločky nie sú rovnaké. Nie je to ale celkom pravda. Vedci dokázali, že existuje len 8 základných tvarov vločiek, ktoré môžu mať až 35 rôznych modifikácií. Pri mrznutí kvapky vody vzniká jej kryštalizáciou symetrický šesťuholníkový tvar vločky v rôznych modifikáciách, ktoré ovplyvňuje najmä usporiadanie molekúl vody a teplota počas procesu kryštalizácie. Zložité ornamentálne tvary vločiek sú osovo súmerné podľa troch osí súmernosti a stredovo súmerné podľa spoločného bodu týchto osí. Tvarom pripomínajú fraktál nazývaný Kochova vločka, ktorý sa dá zostrojiť opakovaným delením trojuholníka na princípe sebepodobnosti. Opakovaním procesu delenia bez obmedzenia môžeme vytvoriť krivku nekonečnej dĺžky.

 

O týchto, a mnohých ďalších matematických zaujímavostiach ukrytých v obdivuhodných geometrických tvaroch snehových vločiek sa môžete dozvedieť viac vo vedeckej cukrárni ….
 
Doc. RNDr. Daniela Velichová je vedúcou Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti na univerzite aktívne pôsobí v oblasti matematického vzdelávania európskych inžinierov v rámci Európskej organizácie SEFI a v európskej asociácii žien v matematike EWM. Jej výskumnými záujmami sú predovšetkým geometria a geometrické modelovanie útvarov, ďalej počítačová grafika, e-learning v matematike a vývoj webových aplikácií. Je autorkou okolo 200 publikácií – kníh a vedeckých článkov v oblasti matematiky, geometrie, počítačovej grafiky a e-learningu.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí