Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Slovenský národný korpus


Toto podujatie už prebehlo.

Téma:

Slovenský národný korpus – Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon?
Prednášajúci:

RNDr. Radovan Garabík, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Anotácia:
Slovenský národný korpus je databázou veľkého množstva textov v slovenskom jazyku. Korpus nám pomôže odpovedať na otázky, ktoré najviac trápia dnešnú spoločnosť. Ktoré je najdlhšie slovo v slovenčine? Ktoré slovo začína na (dlhé) „é“? Ako prenikajú anglické slová do slovenčiny? Aké zmeny v slovnej zásobe nastali v posledných desaťročiach? Je slovenčina mäkká a ľubozvučná? Nezrušíme konečne ypsilon? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky sa dozviete v našej vedeckej cukrárni.

 

O prednášajúcom:
RNDr. Radovan Garabík pracuje v Slovenskom národnom korpuse, oddelení Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Zaoberá sa všetkými aspektmi počítačového spracovania slovenčiny, paralelnými inojazyčnými korpusmi, lexikografiou, vyučovaním, históriou a vývojom slovenského jazyka. Je autorom rôznych vedeckých článkov, slovníkov, editorom viacerých odborných zborníkov, internetových nástrojov. Prispel k popularizácii jazykovedného výskumu, terminológie a lexikografie.

Banner

Viac informácií a prihláška