CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Bratislavská vedecká cukráreň: Potrebujeme vakcíny proti vírusom? (2020-04)


Toto podujatie už prebehlo.

Vírusy, vakcíny, imunita: Ako sa naše telo dokáže brániť pred “útokmi” a ako mu pomôcť?

Vedecká cukráreň sa mimoriadne uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR.

 
Hosť: RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.,
Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav
 
Dátum a čas: 21. apríl 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR
 

Vírusy sú maličké zaujímavé stvorenia, ktoré nedokážu existovať bez živej bunky. Napriek tomu, že na svoje množenie a šírenie potrebujú hostiteľa, dokážu sa škaredo odmeniť. Spôsobujú rôzne závažné ochorenia a neraz svojho hostiteľa aj zabijú. Napríklad taký vírus chrípky dokáže nainfikovať ročne niekoľko sto miliónov ľudí, z toho asi 5 miliónov ľudí skončí v nemocnici a asi 600 000 ľudí zabije.

V prednáške vysvetlím, čo je to vlastne vírus, aký je rozdiel medzi vírusovým a bakteriálnym ochorením, ako sa vírusy šíria, ako sa dokážu meniť, aký je rozdiel medzi vírusom chrípky, osýpok, mumpsu, rubeole, poliovírusu a koronavírusom a aké ochorenia spôsobujú.

Lieky, ktoré by vedeli úplne zastaviť množenie vírusu v našich bunkách a napraviť škody, ktoré vírus v našom tele spôsobil neexistujú. Proti niektorým vírusom sme vyvinuli tzv.antivirotiká, ale účinnosť týchto antivirotík je veľmi limitovaná. Najlepšia vec, čo proti vírusom máme sú vakcíny. Vakcíny pripravujú naše telo na boj proti vírusom. Čím lepšia je vakcína a náš imunitný systém, tým lepšie sme chránení. Ako sa také vakcíny pripravujú, čo všetko musia vedci vymyslieť, čo všetko treba otestovať v laboratóriu a neskôr vyskúšať aj na dobrovoľníkoch, kým sa taká vakcína dostane do lekárne – aj o tom bude táto prednáška.

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. pracuje v Biomedicínskom centre SAV, na Virologickom ústave. Okrem toho prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre mikrobiológie  a virológie.

Ako hlavný riešiteľ viedla množstvo projektov, vychovala 6 doktorandov. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore „Virológia“ a členkou stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore vedy a techniky „Virológia“.  Získala ocenenie – cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií „Chrípka –   celosvetový problém.“ Je autorkou množstva publikácii v odborných časopisoch, skrípt a monografií.

V súčasnosti sa venuje základnému výskumu vírusov chrípky. Študuje vrodenú imunitnú odpoveď na chrípkovú infekciu so zameraním sa štúdium signalizačných dráh a úlohy cytokínov v imunitnej odpovedi na chrípkovú infekciu.

Otázky súvisiace s témou aprílovej Vedeckej cukrárne môžete klásť v diskusii pod udalosťou na Facebooku do 15. apríla.

 

Youtube kanál CVTI SR so záznamami uskutočnených podujatí

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí