CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou (2019-01)


Toto podujatie už prebehlo.

Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

Hosť: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.,
vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV

Dátum a čas: 30. január 2019 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

V prednáške sa pozrieme rozloženie asteroidov v Slnečnej sústave, čo sú potenciálne nebezpečné asteroidy, ale aj na to, ako prebieha ich výskum z kozmických sond. Zem má so stretnutiami s asteroidmi bohaté skúsenosti, povieme si preto aj to, v akom postavení sa nachádza v prostredí medziplanetárnych telies, čo to je Tunguzská katastrofa a ktoré sú najznámejšie pozemské krátery. Populácia asteroidov v blízkosti Zeme je stále monitorovaná a na výpočet pravdepodobnosti zrážky v budúcnosti nám slúžia Turínska a Palermská škála, ako vieme pomocou nich zistiť, či nám hrozí reálne nebezpečenstvo.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. je slovenský astronóm, vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rokoch 2001-2009 riaditeľ Astronomického ústavu SAV. Zaoberá sa výskumom medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov. Doteraz publikoval viac ako 280 vedeckých a odborných publikácií, v roku 2010 viedol expedíciu, počas ktorej boli nájdené úlomky meteoritu Košice. Prednáša astronómiu na UPJŠ v Košiciach, bol školiteľom 4 doktorandov. V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 menom Svoreň. Venuje sa aj popularizácii vedeckých poznatkov, je predsedom redakčnej rady časopisu Kozmos, v roku 2016 dostal cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii: Popularizátor vedy.  

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí