Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Patenty ako základ pre inovácie a pokrok (2018-02)


Toto podujatie už prebehlo.

Patenty, ako základ pre inovácie a pokrok
 

Prednáša: Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – riaditeľ Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte STU.

Dátum a čas: 20. 1. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní,

– buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni,
– alebo prídete na trh s niečím novým.

 A práve tá druhá podmienka je hybnou silou výskumu profesora Šooša. Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov a ročne k nim pribúdajú 3-4 nové.

 

Cieľom prednášky je ukázať mladému publiku patenty, ktoré realizoval. Autor bude hovoriť o skúsenostiach a problémoch pri zavádzaní a realizácii patentov. Chce súčasne ukázať svoj pohlaď na to, ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom, z pohľadu ochrany duševného vlastníctva, vymožiteľnosti práv a podpory štátu pri zavádzaní nových myšlienok do praxe.       
 
Profesor, Ing. Ľubomír Šooš, PhD.  je od roku 2007 s malou prestávkou dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov. Za svoju vynálezcovskú činnosť získal napríklad aj prestížnu cenu Jána Bahýľa.
 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí