Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Objavy nových chemických prvkov


Toto podujatie už prebehlo.

Mendelejevova periodická tabuľka v roku 2016:
objavy nových chemických prvkov

 

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD.,  vedúci oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV

 

V prírode sa nachádza okolo 90 chemických prvkov, z ktorých mnohé ľudstvo pozná a využíva už od praveku. V dvadsiatom a dvadsiatom prvom storočí, s použitím metód jadrovej fyziky, bola uskutočnená syntéza nových chemických prvkov. Postupne to boli jadrové reaktory, skúšky termojadrových zbraní a nakoniec experimenty na urýchľovačoch ťažkých iónov. Vďaka nim bola v roku 2016 definitívne uzavretá siedma perióda Mendelejevovej tabuľky, ktorá tak obsahuje 118 prvkov. V prednáške si vysvetlíme metódy, ktoré viedli k objavom chemických prvkov. Vedec Vám prezradí aj zopár zaujímavostí a kuriozít, ktoré nie sú uvedené v nijakej odbornej literatúre. Objavitelia týchto prvkov sú totiž veľmi výnimoční ľudia a práca s nimi je vždy veľmi zaujímavá.

Banner

Viac informácií + prihláška