CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Mimoriadne až extrémne prejavy počasia na Slovensku… (2019-02)


Toto podujatie už prebehlo.

Mimoriadne až extrémne prejavy počasia na Slovensku.
Čo od neho ešte môžeme očakávať?

FraškoHosť: RNDr. Pavel Faško, CSc.
klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave

Dátum a čas: 19. február 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

 

V prednáške budú prezentované anomálie a tendencie v časových radoch výsledkov meteorologických meraní na Slovensku. Pozornosť bude sústredená na meteorologické prvky a ich charakteristiky, s ktorými je spojený aj výskyt niektorých nebezpečných poveternostných javov. V meniacich sa klimatických podmienkach v regióne Európy, kde sa nachádza aj Slovensko, budeme hľadať odpoveď na otázku, či je vnímanie výskytu extrémnych, resp. mimoriadnych prejavov počasia, iba subjektívnou záležitosťou, alebo je to objektívny dôsledok zmeny, ktorá vplýva na počasie a klimatický systém Zeme.

 

RNDr. Pavel Faško, CSc. v roku 1983 ukončil štúdium fyzickej geografie a kartografie so špecializáciou na hydrológiu a klimatológiu na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 1983 pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, v odbore Klimatologická služba. V klimatológii sa sústredil na problematiku súvisiacu s atmosférickými zrážkami a snehovou pokrývkou. Spolupracuje s príbuznými vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. Pôsobí aj na niektorých vysokých školách ako vedúci, resp. oponent, bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní Klimatického atlasu Slovenska.

Prihláška

Podujatie na FB

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí