Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku (2018-11)


Toto podujatie už prebehlo.

Korene a súčasnosť technického vzdelávania na Slovensku

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
Prednáša: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 
Dátum a čas: 27. 11. 2018 (utorok) o 9.00 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
 
V roku 2018 si pripomenieme 80. výročie založenia inštitúcie, Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré zohráva nemalú úlohu v spoločnosti pri podporných službách a propagácii technického vzdelávania na Slovensku. Bohatá história kvalitného technického vzdelávania sa datuje od čias Márie Terézie a založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na Slovensku vzdeláva v technických odboroch viacero technických univerzít, úroveň ich moderného vzdelávania oceňujú v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a kvalita absolventov je porovnateľná s podobnými univerzitami v zahraničí.

 

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. je prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011. Predtým roky pôsobil v pozícii vedúceho Katedry chemických strojov a zariadení SjF STUÚstavu procesného inžinierstva SjF STU, a bol aj prodekanom pre rozvoj a ekonomické činnosti Strojníckej fakulty STU.

 

Popri práci vysokoškolského pedagóga sa venuje aj výskumu v oblasti spracovania práškových a granulovaných materiálov, konštrukcie a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný́ priemysel. Okrem iného sa zaoberá aj štúdiom a vývojom špeciálnych technológií pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a technológii pre ochranu životného prostredia. Od roku 2016 je členom Platformy inteligentného priemyslu MH SR.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí