Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na vedeckú debatu na tému:

 
K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť
Kvarkovo-gluónová plazma

 

Prednášajúci: RNDr. Ivan Králik, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV

Dátum a čas: 25. 5. 2017 (štvrtok) o 9.00 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
Kvarkovo-gluónová plazma je stav hmoty, ktorý existuje pri extrémne vysokých teplotách a/alebo tlakoch. Pozostáva z voľných kvarkov a gluónov. Podľa súčasných znalostí o histórii vesmíru, tento sa nachádzal v stave kvarkovo-gluónovej plazmy niekoľko mikrosekúnd po Veľkom tresku. Cieľom prednášky je širokej verejnosti priblížiť vlastnosti kvarkovo-gluónovej plazmy a možnosti jej štúdia v laboratórnych podmienkach.

Bratislavská vedecká cukráreň

Prihláška

Stránka podujatia (aj s archívom)

Videoarchív