CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie (2019-09)


Toto podujatie už prebehlo.

Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie.

Hosť: Mgr. Lucia Nováková, PhD.,
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
 
Dátum a čas: 17. september 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Dr. Nováková predstaví najdôležitejšie výsledky súčasného bádania, ktoré sa týkajú vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a životným prostredím. Bude hovoriť o tom, ako človek už od svojich počiatkov zanechával stopy na prírode a prispieval tým – hoci nie tak masívne ako dnes – k ničeniu prírodných zdrojov a biotopu. Medzi najznámejšie príklady patrí úhyn zveri pre gladiátorské zápasy v Ríme alebo ohrozenie slonov kvôli dopytu po slonovine.
Súčasťou prednášky budú príklady negatívneho dopadu hospodárstva a urbanizmu (odlesňovanie, salinizácia pôdy, odvodňovanie), ničenie ekosystému ako súčasť vojenskej stratégie alebo prehľad najväčších katastrof ľudstva v období antiky. Väčšinu z toho sme svedkami aj v súčasnosti. História sa opakuje, no vďaka vymoženostiam dnešnej doby v oveľa väčšom meradle. Mala by nám byť preto výstrahou do budúcnosti.

  

Mgr. Lucia Nováková, PhD. vyštudovala klasickú archeológiu a klasickú filológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde obhájila doktorandskú prácu a v súčasnosti pracuje v pozícii odbornej asistentky. Zúčastnila sa na archeologických výskumoch v Sýrii, Turecku, Taliansku či Čiernej Hore, absolvovala štipendijné pobyty na Varšavskej univerzite a viacerých tureckých univerzitách. Venuje sa archeológii antického Grécka, s dôrazom na prepojenie písomných a hmotných dokladov. Je autorkou zahraničných monografií zameraných na grécke osídlenie v Anatólii, migráciu, kolonizáciu a akulturalizáciu gréckych kmeňov. V súčasnosti sa venuje socio-environmentálnemu štúdiu antického sveta a skúmaniu vzťahu človeka a prírodného prostredia v staroveku.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2019Európska noc výskumníkov 2019 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 27. septembra 2019 v 5 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie grantová zmluva č. 818109 a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

 

Prihláška pre školy 

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí