Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote


Toto podujatie už prebehlo.

Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika. Okrem samotného prístupu pacienta je kľúčová aj metóda, ktorou sa choroba diagnostikuje. Musí byť spoľahlivá, citlivá a dostatočne špecifická. Veľkou výhodou je, ak je navyše lacná a dá sa robiť z minimálneho množstva vzorky (napríklad z kvapky krvi). Súčasný výskum v oblasti klinickej diagnostiky sa zameriava na analýzu glykánov (zložitých sacharidov), ktoré tvoria „sladký obal“ všetkých našich buniek. Zmeny na týchto glykánoch môžu znamenať rozvoj závažného ochorenia v skorom štádiu. Navyše, tak ako v mnohých iných oblastiach, aj do tejto stále viac prenikajú nanotechnológie. V prednáške sa budeme venovať vlastnostiam a použitiu rôznych atraktívnych nanomateriálov pre medicínsku diagnostiku glykánov – teda oblasti, ktorá zatiaľ nie je na klinikách bežnou rutinou.

Prednášajúci: Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING.

 

 

Informácie a registrácia na podujatie