Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči (2018-10)


Toto podujatie už prebehlo.

 Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči

 

Ing. Milan Rusko, PhD.Prednáša: Ing. Milan Rusko, PhD.
Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied SAV v Bratislave
 

Dátum a čas: 16. 10. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Automatické spracovanie rečového signálu je v súčasnosti široko využívaným zdrojom rôznych informácií. Automatické rozpoznávanie reči dokáže zapísať do textu, čo človek hovorí, syntéza reči zas dokáže vytvoriť syntetický hlas na nerozoznanie od vášho. Automatická identifikácia jazyka zistí, v akom jazyku má s vami informačný systém komunikovať či z ktorej časti Slovenska pochádzate. Z reči sa identifikuje vaše pohlavie, odhadne vek a podľa hlasu sa dá overiť identita rečníka. Hlas nesie aj informáciu, aké prežívate emócie, či ste pod stresom, alebo ako postupuje liečenie vašej choroby. Prednáška podá stručný prehľad o technológiách automatického spracovania reči a ich výskume, vývoji a aplikácii v informačných systémoch kolektívom Oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV.

 

Ing. Milan Rusko, PhD. je vedúcim Oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jeho vedecká činnosť sa v minulých rokoch zameriavala na projekty, ako napríklad

  • Východoeurópske rečové databázy pre tvorbu hlasom ovládaných telefónnych aplikácií,
  • Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby,
  • Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie,
  • či Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky.

V minulosti viedol viaceré úspešné aplikačné projekty, napríklad

  • Syntéza reči pre telekomunikačných operátorov,
  • Automatický prepis diktátu pre Ministerstvo spravodlivosti SR,
  • hlasový vstup informačného systému Generálnej prokuratúry SR a podobne. 

Kolektív pod jeho vedením získal za svoju vedeckú činnosť Cenu SAV za vedu a výskum (2010) a ocenenie Ministra školstva „Vedecko výskumný kolektív roka“ (2012). V súčasnosti vedie národný projekt Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči a je spoluriešiteľom projektu Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí