CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Biodiverzita v čase globálnych zmien: Ako slovenské lesy prichádzajú o rozmanitosť života

Vedecká cukráreň - február 2021

Toto podujatie už prebehlo.

O prednášajúcom:

Ing. František Máliš, PhD. sa špecializuje na výskum biodiverzity a druhového zloženia vegetácie lesov mierneho pásma v kontexte využívania lesov človekom a vplyvu globálnych environmentálnych zmien. Vyštudoval na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde aj pracuje a podieľa sa na výučbe predmetov súvisiacich s ekológiou lesnej vegetácie. Absolvoval niekoľko pracovných pobytov v zahraničí. Výsledky svojho výskumu publikuje predovšetkým v medzinárodných vedeckých časopisoch a viaceré vedecké výstupy majú vďaka intenzívnej medzinárodnej spolupráci (napr. iniciatívy ICP Forests, forestREplot, SoilTemp) vysokú kvalitu.

Anotácia:

Človek využíva prírodné zdroje počas celej svojej existencie, avšak príchod priemyselnej revolúcie, rast celosvetovej populácie, rozvoj technológií a globalizácia spôsobili prudký vzostup negatívnych vplyvov človeka na život na Zemi. Ťažba surovín, znečistenie, intenzívne pôdohospodárstvo, klimatická zmena, či šírenie inváznych druhov spôsobujú stratu, alebo výraznú zmenu biotopov mnohých organizmov. Dochádza k poškodzovaniu až zániku mnohých ekosystémov, a to aj takých, o ktorých vieme len veľmi málo. Intenzita ľudského vplyvu je v posledných desaťročiach taká silná, že odborná komunita hovorí o šiestom masívnom vymieraní druhov a novej geologickej epoche zvanej Antropocén. Strata biologickej rozmanitosti, či priam vymieranie druhov zdanlivo nie je problémom Slovenska a našich lesov. Opak je však pravdou. Viac o tom, aká je teda skutočná realita a aké sú možnosti na zmiernenie negatívneho vývoja sa dozviete v prednáške vegetačného ekológa a lesníka Františka Máliša. Februárová Vedecká cukráreň sa bude konať bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 8.2.2021.