Prednáška / celé Slovensko

Antimón – Kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Prvok antimón v tabuľke chemických prvkov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Suroviny sú základom fungovania pre európsku ekonomiku a majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. Už v prvej štúdii z roku 2010 bol medzi kritické suroviny pre zaradený antimón. Široké praktické uplatnenie majú zlúčeniny antimónu, ktoré sa používajú pri výrobe ohňovzdorných chemických zlúčenín, keramických skiel, plastov, pri výrobe farieb, ako aj pri vulkanizácii kaučuku a v humánnej a veterinárnej medicíne.

V roku 2011 predstavoval globálny trh s antimónom zhruba 150 000 ton. Najväčším výrobcom antimónu je Čína s podielom 86 % svetovej produkcie v roku 2011. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimónu v EÚ. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v troch metalogenetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Slovenské rudohorie a stredoslovenské a východoslovenské neovulkanity.

Základným minerálom uvedených lokalít je antimonit, ktorý je často sprevádzaný zlatom a striebrom. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Význam antimónu v hydrogeológii a vodnom hospodárstve na Slovensku vzrástol po tom, čo bolo sledovanie antimónu zaradené do hodnotenia kvality pitnej vody.

Kedy a ako sa pripojím

16. februára 2022 od 16:00 do 18:00 hod., online cez MS Teams. Na prednášku je potrebné sa prihlásiť cez formulár https://lnk.sk/po49.

Prednášajúci

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Viac info

pozvanka_KUG_feb2022

https://www.geologickaspolocnost.sk/

https://fyzgis.fns.uniba.sk/