CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Ako začínajú čísla – „Benfordov zákon“


Toto podujatie už prebehlo.

Čísla získané z reálneho sveta majú niekedy prekvapivé správanie. Ak si napríklad vypíšeme počty obyvateľov všetkých krajín, ako často budú podľa vás tieto počty začínať na jednotku?

Anotácia:

A ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín? Na tieto otázky nečakane úspešne odpovedá práve Benfordov zákon. V prednáške si povieme, čo presne Benfordov zákon tvrdí a overíme, či sa reálne dáta ozaj podľa neho správajú. Pokúsime sa tiež prísť na to, prečo funguje, ale aj zistiť, kedy nefunguje. Nakoniec si ukážeme, ako sa používa pri odhaľovaní podvodov.

O prednášajúcom:

Mgr. Samuel Rosa PhD. je aplikovaný matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30, v kategórii Veda a vzdelávanie.

 

Prednáška sa streamovala 25. marca o 17:00 hod. Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.