Seminár / celé Slovensko

Ako trénovať robotov

Futuristický robot spracovávajúci dáta. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Zámerom semináru je budovať komunitu odborníkov (presahujúcu akademickú sféru) zaoberajúcich sa robotikou – z rôznych uhlov pohľadu. Vytvoríme umelého hráča v hre Lunar Lander, ktorého riadi umelá neurónová sieť. Urobíme tak pomocou učenia posilňovaním, čiže tento hráč svoje schopnosti nadobudne len základe opakovaného hrania danej hry, presnejšie na základe odmeny a trestu z jej výsledku. Zložitejšie spojité riadenie uplatníme potom pre natrénovanie robota do kategórie Stopár na súťaži ISTROBOT. Záujemci o aktívnu účasť potrebujú Python3 s knižnicami torch, gym, numpy, pybullet, opencv, box2d-py.

Kedy a ako sa pripojím

Seminár sa bude konať 4. augusta 2021 od 17.30 –  19.00 hod. v tvorivej dieľni FabLab (CVTI), avšak bude možné sa ho zúčastniť aj on-line.

Na stiahnutie: kódy na Github-e, prezentácia na Github-e

Prednášajúci

Michal Chovanec je výskumník v oblasti umelej inteligencie a jej výpočtových prostriedkov. Pôsobí vo firme Tachyum v Bratislave. PhD získal na Žilinskej univerzite. Okrem iných úspechov získal zlatú medailu v súťaži ISTROBOT v kategórii Stopár.

Viac info

www.robotika.sk