Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AMAVET získali tvorcovia autonómnej všesmerovej platformy

Monika Tináková

Gymnazisti Michal Miškolci a Stanislav Jochman zostrojili lacného robota so širokým využitím. Ocenili ho nielen na Slovensku, ale aj na celosvetovej súťaži Roborave International v Novom Mexiku. Michal prezradil, ako ho vymýšľali a aké s ním majú plány.

Nákres celého robota. Zdroj: Michal Miškolci

Nákres celého robota. Zdroj: Michal Miškolci

Robotizácia je pojem, ktorý dnes vnímame veľmi často. Môžeme si pod ním predstaviť napríklad mobilné roboty alebo automatizáciu procesov?

Presne tak. Napríklad mobilné roboty ponúkajú možnosť prepravovať určitý náklad efektívnejšie a bez ľudskej námahy. Priemyselné mobilné roboty sú však veľmi drahé. Preto sme videli potrebu vytvoriť robotickú platformu, ktorá by nebola, čo sa zostrojenia týka, príliš drahá a dala by sa využiť v širokom spektre oblastí.

Môžeš nám robotickú platformu priblížiť?

Je to zariadenie, ktoré sa dokáže pohybovať všetkými smermi bez toho, aby sa otáčalo okolo vlastnej osi. Dokáže nájsť určité objekty na základe ich tepla, farby alebo tvaru. Vďaka prídavným senzorom je schopné sledovať línie, zistiť vzdialenosť objektov vo svojom okolí a predpovedať náraz.

Čo stálo na začiatku realizácie tohto zariadenia?

Ako prvé sme si spísali základné funkcie platformy. Hlavné bolo zabezpečenie financií. Podarilo sa nám získať podporu z grantového programu Nadácie EPH, bez ktorej by sme určite nemali potrebné peniaze.

Gymnazisti pri konštrukcii robota s ktorým sa zaradili medzi víťazov na festivale vedy a techniky. Foto: Michal MiškolciGymnazisti pri konštrukcii svojho robota. Foto: Michal Miškolci

Nasledovalo nakupovanie potrebných súčastí?

Postupne, spolu s komponentmi, ktoré sme sami navrhli, sme ich kreslili do 3D nákresu. Potom sme všetky súčiastky, ktoré sme navrhli, vyrobili pomocou 3D tlačiarní, CNC frézy a sústruhu. Všetky časti sme podľa návrhu zmontovali a platforma bola hotová. Samozrejme, aj po prvom zostrojení sme museli čeliť viacerým problémom a navrhovať ďalšie a ďalšie prototypy.

Technickú stránku projektu ste zvládli. Ale ako sa dá naučiť robota, aby sa začal správať podľa vašich predstáv?

Je potrebné navrhnúť rôzne algoritmy, ktoré sú odolné voči zlyhaniam, no zároveň sú schopné učiť sa. Programovanie nie je najťažšie, no vyžaduje si logické myslenie a trpezlivosť, pretože na prvý pokus to jednoducho nejde. Momentálne sa nachádzame v tejto fáze a snažíme sa zlepšovať program, aby bol čo najjednoduchší a najodolnejší. Keď je program zložitý, je ťažšie si zapamätať všetky algoritmy.

Môžeme tohto robota už aj niekde vidieť? Dostal sa do praxe alebo ešte stále „rastie“?

Na našej platforme ešte stále treba pracovať, takže je stále vo vývoji. No najbližšie sa s ňou plánujeme zúčastniť na súťaži Roborave v kategórii Firefighting, kde bude mať robot za úlohu nájsť a zhasnúť 4 náhodne umiestnené sviečky na ihrisku.

Spolupracujete aj s čínskou firmou. Ako k tomu došlo? Na čo ju potrebujete?

Čínska firma PCBway vyrába plošné spoje na objednávku a nám poskytla niekoľké zadarmo. V tejto oblasti je to známa firma, a to hlavne vďaka nízkej výrobnej cene. 10 kusov plošných spojov predáva za zhruba 5 eur, čo je veľmi málo, a preto je ideálna pre súkromné nízko nákladové využitia.

Na čo všetko by mohla táto robotická platforma poslúžiť v budúcnosti?

Pri svojej veľkosti má široké využitie. Raz by mohla poslúžiť napríklad ako domáci robotický pomocník, diaľkovo ovládané „auto“ alebo na monitoring a mapovanie človeku nedostupných miest, na prepravu nákladu v skladoch, manipuláciu lôžok v nemocniciach. V budúcnosti máme v pláne spolupracovať s vysokými školami aj s Ústavom robotiky. Neskôr plánujeme túto platformu alebo jej časti sprístupniť na trhu, no to nás čaká vymyslieť ešte veľa programových a technických zlepšení. Niektoré jej časti však možno poskytneme zadarmo, aby pomohli napredovať ostatným. Mobilné roboty podľa mňa budú čoraz potrebnejšie a budú sa využívať vo viacerých oblastiach každodenného života.

Čo je AMAVET

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizuje Festival vedy a techniky, na ktorom sa zaradili medzi víťazov aj gymnazisti Michal Miškolci a Stanislav Jochman. Na súťaži sa každoročne prezentujú najšikovnejší stredoškoláci. So svojimi víťaznými projektmi reprezentujú Slovensko na celosvetových súťažiach a zaujímavých európskych výstavách. Zostáva nám len dúfať, že raz budú pre krajinu prínosom a „neukradne“ nám ich svet.

Monika Hucáková

Foto: Michal Miškolci

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky