CVTI SR, Konferencia / Bratislava

Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách

Banner podujatia: Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách

Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne vás pozývame na konferenciu Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Konferencia je príležitosťou otvoriť tému rodovej rovnosti vo výskume a inováciách širšej verejnosti ako aj diskutovať o optimálnych podmienkach v akademickom prostredí 21. storočia. 

Na konferencii získate prehľad o aktuálnom stave začleňovania rodovej rovnosti v ekosystéme slovenskej vedy a recept na aplikáciu princípov rodovej rovnosti nielen v inštitúciách vykonávajúcich výskum. Na záver predstavíme úspešné príklady z praxe a inšpiráciu z podnikateľského sektora, kde je implementácia rodovej rovnosti výrazne v pokroku. Takisto vytvoríme priestor na workshop pre administrátorov na modelovanie plánov rodovej rovnosti.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Podujatie Akadémia 21. storočia sa uskutoční dňa 3. októbra 2022 od 9:00 do 16:00 v konferenčnej miestnosti CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave ako aj online. Pre účasť na konferencii je potrebná registrácia.

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia je vrhnúť svetlo na aktuálnu tému rodovej rovnosti ako na politiku vyrovnaných šancí a plného využitia talentov vo vede. Plán rodovej rovnosti je od roku 2022 kritériom oprávnenosti pre získanie financií v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Spolu s pozvanými odborníkmi, ktorí sa téme rodovej rovnosti venujú viac ako 20 rokov, si posvietime na plány EÚ a ich implementáciu a systémové limity na Slovensku.

Rečníci

Medzi potvrdenými rečníkmi, s ktorými budete môcť v diskusii viesť dialóg o inklúzii vo vede na Slovensku, sú renomovaní odborníci a odborníčky prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc. a ďalšie zvučné mená.

Program a viac info

https://eraportal.sk/podujatia/konferencia-akademia-buducnosti-cesta-k-inkluzii-vo-vyskume-a-inovaciach/

https://www.facebook.com/groups/326890497660746/permalink/1757707557912359/