CVTI SR, Súťaž, Výzva / celé Slovensko

11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku – nominácie

Pohľad na sošku - Cenu za transfer technológií na Slovensku (evokuje dizajnovo moderný lampášik). Foto: CVTI SR

Cena za transfer technológií na Slovensku Foto: CVTI SR


Toto podujatie už prebehlo.

Už desať rokov súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie, inovátorov alebo inovátorky či aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Aj tento rok sa hľadajú tí najlepší. Nominácie vo všetkých troch kategóriách sú otvorené.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Ako a dokedy môžem poslať nomináciu

Zástupcovia slovenských vedeckovýskumných inštitúcií môžu nominácie do súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 zasielať prostredníctvom formulára uvedeného na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) v sekcii Cena za transfer technológií na Slovensku. Zasielať ich môžu aj na e-mailovú adresu: sutaztt@cvtisr.sk. Prípadne ich nahlásiť priamo v centre transferu technológií na danej vedeckovýskumnej inštitúcii, z ktorej nominácia pochádza. Môžu tak urobiť až do 31. augusta 2023.

Kto môže poslať nomináciu

Nominácie prijímame od zástupcov slovenských vedeckovýskumných inštitúcií.

Kategórie súťaže

Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória INOVÁCIA je určená pre unikátne výsledky výskumu vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sú využiteľné v praxi a prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií súťažia v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA.

Aktivita, ktorá mala mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií na Slovensku, je predmetom kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ.

Viac info

https://nptt.cvtisr.sk/ctts.html?page_id=1259