Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zvyšovanie povedomia o autizme, ale aj konkrétna pomoc

Marta Bartošovičová

Autista v škole

Donedávna bol autizmus považovaný za zriedkavú poruchu, o ktorej sa šírilo množstvo mýtov. Výskum v posledných rokoch potvrdil, že autizmus je bežnejší ako sme si mysleli. V Európe ním trpí každý stý človek a celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako dievčatá. Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % populácie a z nich vyše 40 000 ľudí poruchami autistického spektra.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Aj v roku 2017 chce upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu. Tento rok sa nesie v duchu hlavnej témy, ktorou je búranie bariér a tvorba prístupovej spoločnosti. V rámci podpory medzinárodnej kampane vznikol aj hashtag #AutismDay2017, ktorý virtuálnou cestou spája všetkých ľudí s autizmom na svete.

Autizmus nám pred rokom priblížila v rozhovore uznávaná vedkyňa prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá pôsobí od roku 1989 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je prednostkou Fyziologického ústavu LF UK.

V rámci tohoročného Svetového dňa povedomia o autizme sme sa pozreli na aktivity Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom  SPOSA, ktorá prostredníctvom projektu aktívne rieši problém uplatnenia autistov na pracovnom trhu.

Projekt Autisti v práci

Mladí ľudia s poruchami autistického spektra sú často nútení dlhodobo zostať v rodičovskej starostlivosti, prípadne v domove sociálnych služieb, kde žijú v izolácii a bez hlbšieho zmyslu života. Vďaka projektu  Autisti v práci si mnohé firmy začínajú uvedomovať potenciál a aj výhody zamestnávania človeka s autizmom.

„Ľudia s autizmom berú prácu úplne inak ako my. Tým, že dostanú možnosť sa zamestnať, svoje miesto si vážia a často sú pri činnostiach precíznejší ako človek bez postihnutia. Vďaka práci sa stávajú samostatnejšími a postupom času vedú oveľa zmysluplnejší život,“ povedal Ivan Štubňa zo spoločnosti SPOSA Bratislava. 

Do projektu  sú zapojené školené job koučky, ktoré ľuďom s autizmom aktívne pomáhajú pri hľadaní práce a nadviazaní kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom, pričom sa sústreďujú na ich tréning a cieľavedomý rozvoj. V súčasnosti je do projektu zapojených 30 mladých autistov.

Po roku je zamestnaných 17 autistov

Už za prvý rok fungovania projektu sa spoločnosti SPOSA podarilo zamestnať 17 autistov v rámci celého Slovenska. Siedmi z nich získali pracovný úväzok, desiati pracujú ako dobrovoľníci, ale sú na ceste k pracovnému úväzku. Podĺa Jozefa Štubňu je to iba zlomok z ich počtu na Slovensku a vyslovil názor, že riešeniu tohto problému by prospela zmena legislatívy.

Jeden z príbehov zamestnaných autistov

Mário (na fotografii) má 22 rokov a upratuje v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Je spokojný, vie, že jeho úloha je dôležitá.  Je „typickým autistom“ a svoju úlohu vykonáva precízne. Vďaka práci je veselší, samostatnejší a smelší.

Zamestnaný autista Mário, zľava job koučka Jana Šalapková, vpravo Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici

„Majko je veľmi dôsledný. Ak mu dáte za úlohu poupratovať, môžete si byť istí, že to urobí naozaj dôkladne. Vždy bol šikovný, no počas jeho pôsobenia v Centre sa viditeľne osmelil,“ konštatuje Máriova job koučka Jana Šalapková. Dodáva, že práca s človekom, ktorý trpí poruchou autistického spektra je veľmi obohacujúce aj pre ňu: „Svet autistov je veľmi odlišný od toho nášho a veľa sa od nich môžeme naučiť. Ja som sa napríklad naučila (a stále sa učím) zrozumiteľnosti, postupnosti a trpezlivosti.“ Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie hovorí, že Máriovi chceli dať šancu a príležitosť byť užitočným. „Pracujeme tu s deťmi a myslím, že je veľmi dôležité, že naše deti vidia, že je normálne mať medzi nami človeka, ktorý je iný.“

Simulátor autizmu

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA v spolupráci s agentúrami Seesame a iNFINITE Production pred rokom ako prvá predstavila Simulátor autizmu vo virtuálnej realite. V minútovej simulácii dokázal bežným ľuďom priblížiť vnemy stredne funkčného autistu. Novou simuláciou chcú tvorcovia nielen ukázať, čo človek s autizmom vníma, ale predovšetkým čo v danej situácii prežíva a pociťuje.

 

Viac informácií o autizme a pomoci ľuďom s autizmom nájdete na stránke www.sposa.sk.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: SPOSA

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky