Značka: autizmus

08Nov
Banner k prednáške počas TVT na tému Oxytocín - hormón lásky, ale aj liečby. Prednášajúca: RNDr. Jaroslava Babková, PhD.
CVTI SR, Prednáška | celé Slovensko

Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby

Oxytocín je považovaný za hormón lásky a pozitívnych emócií. Zodpovedá za dôležité fyziologické funkcie v našom tele, sprevádza nás pri narodení a...

Študent získal ocenenie AMAVET za výskum oxytocínu a autizmu

Stredoškolák Matúš Mlynár skúmal hormón lásky. Verí, že v budúcnosti môže pomôcť pri liečbe porúch autistického spektra.

| Monika Tináková

PODCAST: Je oxytocín nádej pre autistov?

Odkedy sa autizmus vyskytuje? Má nejaké prepojenie s očkovaním? Stúpa počet autistov? Koho najviac postihuje?

| Lenka Dudlák Sidorová
03Dec
On-linová klubovňa : Autizmus, celospoločenská výzva
Prednáška | celé Slovensko

Autizmus, celospoločenská výzva

On-linová klubovňa : Autizmus, celospoločenská výzva V ostatných desaťročiach stúpa výskyt autistických porúch, prednáška poskytne možné vysvetlenia nárastu tejto neurovývinovej...

Antropologička Klaudia Kyselicová: Znaky autizmu hľadám v odtlačkoch prstov a dlaní

Odhaliť príčinu autizmu je jednou z najväčších vedeckých výziev súčasnosti. Pochopiť túto neurovývinovú diagnózu sa snaží aj antropologička Klaudia Kyselicová z Akademického...

| VEDA NA DOSAH

Autizmus – výzva pre spoločnosť

Autizmus je celospoločenský problém. Patrí k neurovývinovým ochoreniam a tieto spolu s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ku ktorým patrí napríklad demencia, sú...

| Marta Bartošovičová

Video: Autizmus – výzva pre spoločnosť

Vo februárovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o autizme ako o vážnej neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa....

| VEDA NA DOSAH
28Feb
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Veda v CENTRE: Autizmus výzva pre spoločnosť (2019-02)

Prednáška Autizmus výzva pre spoločnosť Hosť: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prednostka Fyziologického ústavu LF UK 28. február 2019 o...

Prof. Daniela Ostatníková: Autizmus sa môže prejaviť u každého dieťaťa inak

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., je významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie,...

| Marta Bartošovičová
Doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD., z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín

Autizmus, označovaný aj ako porucha autistického spektra, je pervazívna vývojová porucha, ktorá spôsobuje problémy so sociálnou interakciou a psychickým stavom...

| Marta Bartošovičová