Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky: Slovenská rektorská konferencia ocenila herca a hudobníka Jána Cibulu

VEDA NA DOSAH

Cenu za umenie získal Ján Cibula za hudobné naštudovanie divadelných inscenácií Zlatá lýra a Lazarus a za herecké výkony z čias štúdia.

Ján Cibula. Zdroj: SRK

Ján Cibula, laureát Ceny SRK za umenie 2023. Zdroj: SRK

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) udelil na návrh hodnotiacej komisie Cenu SRK za umenie v roku 2023 absolventovi herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Jánovi Cibulovi. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ján Cibula ukončil v akademickom roku 2022/2023 magisterské štúdium herectva v ročníku Petra Mikulíka a Petra Šimuna na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU). Okrem hereckého talentu je Ján Cibula aj hudobne disponovaným multiinštrumentalistom a skladateľom. Ako študent bol zodpovedný za hudobné naštudovanie muzikálu Davida Bowieho a Endu Walsha Lazarus (Divadlo Aréna) a inscenácie Zlatá lýra (Divadlo Andreja Bagara) v réžii Mariána Amslera.

Pri interpretácii náročných skladieb preukázal umeleckú zrelosť a schopnosť viesť hudobné teleso. Doposiaľ najväčšou hereckou rolou Jána Cibulu bola hlavná postava monodrámy Tisícdeväťsto, ktorú v komornom priestore Štúdia Olympia v bratislavskom divadle Nová scéna naštudoval režisér Matúš Bachynec.

Vo všetkých troch inscenáciách hrá Ján aj na klávesových nástrojoch. Jeho výnimočné hudobné nadanie reflektovala tiež odborná obec. V absolventskom ročníku štúdia získal Ján Cibula stále angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sa hneď v prvej sezóne presadil a pozitívne zarezonoval. Televízni diváci ho tiež poznajú zo seriálu Pán profesor, kde stvárnil úlohu študenta Davida.

SRK udelila cenu za umenie Jánovi Cibulovi za hudobné naštudovanie divadelných inscenácií Zlatá lýra a Lazarus s prihliadnutím na herecké výkony v inscenáciách Tisícdeväťsto a Nevesta alebo zdá sa, že hrmí, ktoré realizoval už počas svojho vysokoškolského štúdia.

„Oceňujeme nielen mladého a nadaného herca a hudobníka, ktorý má pred sebou skvelé vyhliadky, ale aj vysokú školu, ktorá mu pomohla rozvíjať jeho talent. Verím, že vďaka nadobudnutému vysokoškolskému vzdelaniu bude úspešným umelcom nielen na domácej, ale aj na zahraničnej umeleckej scéne,“ hovorí Vladimír Hiadlovský, prezident SRK. Pokračuje:

Dúfam, že ďalší mladí ľudia, ktorí chcú študovať umelecké odbory, si aj vďaka nemu vyberú slovenské umelecké vysoké školy, pretože sú kvalitné.

Martin Šmatlák, rektor VŠMU, hovorí: „Úprimne sa teším, že Cenu SRK za umenie získal absolvent herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. Som presvedčený, že toto ocenenie je pre Jána nielen významným spoločenským uznaním jeho štúdia a tvorby, ale aj impulzom k ďalším vynikajúcim umeleckým výkonom. Verím tiež, že jeho úspech povzbudí aj ďalších študentov a ďalšie študentky našej školy v ich tvorivom hľadaní a umeleckom smerovaní.“

Cena SRK za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela, alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný význam. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení zohľadňuje najmä národný význam. Cieľom SRK sú zviditeľnenie a propagácia umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Zdroj: TS SRK

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky