Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo môžete zažiť v piatok počas Týždňa vedy a techniky 2023?

VEDA NA DOSAH

Prinášame vám tipy na pútavé podujatia a aktivity, ktoré môžete zažiť v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 v piatok 10. novembra.

Koláž rôznych podujatí počas Týždna vedy a techniky na Slovensku 2023. Zdroj: CVTI SR, AMAVET

Koláž rôznych podujatí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023. Zdroj: CVTI SR, AMAVET

Jubilejný 20. ročník jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 vyvrcholí práve dnes 10. novembra slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia Cena za vedu a techniku 2023.

Tohtoročné motto Po kroku k pokroku obsiahne vyše 300 podujatí v rámci celého Slovenska. VEDA NA DOSAH pre vás vybrala niekoľko z nich. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT. Na čo sa teda môžete tešiť v piatok 10. novembra?

Workshop Telo a zdravie

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) pozýva verejnosť na workshop Telo a zdravie do Fit štúdia ŠD UKF Nitra. Príďte si vyskúšať meranie prístrojom InBody, ktoré trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o tele na veľmi vysokej úrovni.

Zariadenie meria parametre, ako sú množstvo telesného tuku, hmotnosť kostrového svalstva, objem vody v organizme, proteíny a minerálne látky, celková hmotnosť, viscerálny (útrobný) tuk, BMI index, WHR index, ABSI index, bazálny metabolizmus, rozloženie tukov a svalov v jednotlivých častiach tela, vyváženosť jednotlivých častí tela, odporúčanie cieľovej hmotnosti. Workshop je realizovaný v rámci projektu pod názvom Podpora internacionalizácie na UKF v Nitre.

BMI. Zdroj: iStockphoto.com

BMI. Zdroj: iStockphoto.com

Prešovská univerzita odprezentuje rôzne odbory

Prešovská univerzita otvorí 10. novembra 2023 svoje dreve na viacerých fakultách. Odprezentujú sa viaceré študijné odbory, napríklad fyzioterapia, pôrodná asistencia, dentálna hygiena a urgentná zdravotná starostlivosť.

Prezentácia odboru fyzioterapia sa bude zaoberať ukážkami diagnostických techník zacielených na prácu fyzioterapeuta. Zameria sa na možnosti vyšetrenia držania tela, vyšetrenia a hodnotenia stavu nožnej klenby a taktiež možnosti fyzioterapeutickej intervencie v rámci autoterapie. Odbor dentálnej hygieny sa odprezentuje ukážkou čistenia zubov, rôznymi technikami poradenstva pri výbere pomôcok ústnej hygieny, ukážkami použitia medzizubných pomôcok, výživovým poradenstvom.

V rámci urgentnej zdravotnej starostlivosti si univerzita prichystala praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pri vybraných akútnych stavoch KPR (kardiopulmonárnej resuscitácii) u dospelého a dieťaťa, AED (automatický externý defibrilátor), dusenia sa a imobilizačných techník.

Seminár o kultúrnych a jazykových konexiách

Katedra románskych a slovanských jazykov Fakulty aplikovaných jazykov pozýva verejnosť na vedecký seminár organizovaný na tému Kultúrne a jazykové konexie: románske a slovanské jazyky. Seminár sa začína o 11.00 hodine v miestnosti E2.08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Odovzdávanie Ceny za vedu a techniku 2023

TVT vyvrcholí odovzdávaním Ceny za vedu a techniku za rok 2023 počas slávnostného galavečera. Súčasťou podujatia určeného pre odbornú verejnosť bude aj kultúrny program. Záznam z neho bude vysielaný v televízii a zverejnený aj na Youtube CVTI SR.

Ocenenie udeľuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti. Pre rok 2022 MŠVVaŠ SR udelí cenu v nasledujúcich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

Laureáti Cena za vedu a techniku 2022

Laureáti Ceny za vedu a techniku 2022. Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Festival vedy a techniky AMAVET

Jedným z kľúčových štvrtkových podujatí Týždňa vedy a techniky je Festival vedy a techniky AMAVET v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave, v rámci ktorého prebieha 26. ročník projektovej súťaže mladých vedátorov z celého Slovenska. Tí už od štvrtka súťažia o postup na svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov.

Mená víťazov celoštátneho finále sa dozvieme dnes 10. novembra o 13.00 hodine. Rozhodovať o nich bude odborná hodnotiaca komisia, do ktorej zasadnú akademici nielen zo slovenských univerzít a Slovenskej akadémie vied, ale aj z Masarykovej univerzity v Brne, z Jagelovskej univerzity v Krakove a zo Švajčiarska. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov bude vysielané naživo na www.festivalvedy.sk.

Celé dopoludnie od 8.30 do 11.30 budú študenti prezentovať svoje projekty verejnosti. Navyše sa popri súťaži môžete tešiť i na zaujímavé prezentácie, workshopy či motivačné rozhovory o vede – science talks. V piatok 10. novembra si budete môcť od 9.30 hodine vypočuť inšpiratívne a motivačné príbehy víťazov FVAT 2022 zo svetových súťaží a dozvedieť sa, ako prebieha ich príprava.

Plagát podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Týždeň vedy a techniky 2023 prebieha od 6. do 12. novembra 2023 v mestách po celom Slovensku, do ktorých prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav.

Aktuálne informácie o podujatí, ktorého hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), nájdete na webovej stránke tyzdenvedy.sk. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú magazín NextechRTVSBKISVEDANADOSAH.skčasopis Quark a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Tešíme sa na vašu účasť!

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky