Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za umenie 2020 získali obrazy poskladané z fragmentov

VEDA NA DOSAH

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020 v rámci Týždňa vedy a techniky. Získala ju výtvarná umelkyňa Žofia Dubová za spôsob, akým konštruuje obrazy s témou krajiny.

Žofia Dubová. Foto: archív ŽD

Jej diela sú výsledkom vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať prezliekanie obrazu. Ide o veľkorozmerné tabuľové sklá, ktoré sú nosičom pre maliarske a kresliarske výkony. Obsahom jednotlivých diel sú najmä východiská v krajine a prírode. Výnimočná na týchto prácach je ich technologická realizácia, ale aj práca so skleneným materiálom, možnosť vnímať dielo v priesvitoch, ako aj v kombinácii so svetlom a s tieňom. Ide o súbor diel Drawing (2014 – 2019) a zo série diel The Line (2018 – 2019), ktorý prezentovala v mimoriadne prestížnej zahraničnej galérii Hempel Glassmuseum v roku 2019 v Dánsku. Cenu za umenie 2020 odovzdal Žofii Dubovej 12. novembra 2020 v Bratislave viceprezident SRK profesor Ferdinand Daňo za účasti rektorky VŠVU docentky Bohunky Koklesovej.

Inšpiruje ju krajina

Mgr. art. Žofia Dubová sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým témou krajiny, ktorú ďalej spracováva na plátne, skle či na papieri. Oceňovaný je spôsob, akým konštruuje obrazy. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať prezliekanie obrazu.

Inštalácia obrazov Žofie Dubovcovej v priestore galérie. Zdroj: SRK; Foto: Jana Hojstrič

Diela Žofie Dubovej v priestoroch galérie. Zdroj: SRK; Foto: Jana Hojstrič

Viceprezident SRK Ferdinand Daňo pozitívne hodnotí medzinárodný úspech nominantky. Hovorí: Žofia Dubová je výraznou osobnosťou nastupujúcej generácie slovenskej maľby, ktorá sa presadila aj v medzinárodnom prostredí. Pre Slovenskú rektorskú konferenciu je potešením oceniť túto talentovanú umelkyňu.“ Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová dodáva: „Diela Žofie Dubovej sú už dnes zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie a francúzskej MussVerre v Sars-Poteries. Domnievam sa, že jej medzinárodný úspech bude v nasledujúcich rokoch rásť.“

Zbiera jednu cenu za druhou

Ocenená svoje diela prezentovala na viacerých skupinových a samostatných výstavách na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rusku, USA, Dánsku, Švédsku, Taliansku, Belgicku, Portugalsku a vo Francúzsku. Žofia získala pred štyrmi rokmi Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie. O rok neskôr sa stala víťazkou Maľby roka VÚB a v roku 2018 získala cenu Nadácie NOVUM.

Ocenená s diplomom (v strede), vľavo rektorka VŠVU B. Koklesová, vpravo viceprezident SRK F. Daňo. Zdroj: SRK

Vľavo rektorka VŠVU B. Koklesová, v strede maliarka Žofia Dubová, vpravo viceprezident SRK F. Daňo. Zdroj: SRK

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci národný, resp. nadnárodný význam. Cieľom SRK je prispieť k zviditeľneniu a propagácii umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

(GL)

Zdroj: Tlačová správa Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Zdroj foto: SRK; Autor: Jana Hojstrič

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky