Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tipy na knihy, ktoré môžu zbaviť istých predsudkov

Simona Schwarz

Úsilie o rovnoprávnosť vyžaduje aj poznanie pravdy o tradičnej rodine či o utrpení ľudí autistického spektra naprieč históriou.

Obálky odporúčaných kníh. Zdroj: zľava do prava: vydavateľstvá: Premedia, Absynt, Paradigma

Obálky odporúčaných kníh. Zdroj (zľava doprava): vydavateľstvá Premedia, Absynt, Paradigma

Napriek relatívne krátkemu trvaniu zostávajú viaceré oblasti moderných dejín Slovenska nepreskúmané. Jednou z nich je tiež sex a sexualita, ktorú čitateľovi približuje kolektív autorov v knihe Moc sexu.

Ďalšou neprebádanou tematikou je aj porucha autistického spektra. Kedy sme sa o nej dozvedeli? Aké sú príbehy ľudí s autizmom alebo Aspergerovým syndrómom? Kniha NeuroKmene odpovedá nielen na tieto otázky, ale ponúka i komplexnejší pohľad na predsudky a spoločnosť.

So spoločnosťou sa konfrontuje aj hlavná postava románu Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď. Tento detektívny príbeh je zároveň ódou na ekologický a feministický aktivizmus. Ale mal by končiť vraždou?

Olga Tokarczuk: Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď

Olga Tokarczuk patrí k najčítanejším a kritikmi najlepšie hodnoteným poľským autorom. V roku 2019 jej dokonca bola udelená Nobelova cena za literatúru. V románe Cez kosti mŕtvych pluh svoj veď pútavo opisuje život excentrickej hlavnej hrdinky Janiny Duszejkovej v málo obývanom prostredí česko-poľského pohraničia.

Kniha je napriek tajuplným vraždám plná poézie. Janina nadovšetko miluje zvieratá a svojským spôsobom bojuje proti ľuďom, ktorí im ubližujú. Autorka s citom a precíznosťou vkladá do Janiných úvah dôraz na rovnoprávnosť a spravodlivosť.

Steve Silberman: NeuroKmene

Autizmus aj Aspergerov syndróm sa dlho považovali za zriedkavé ochorenia nového milénia. Americký novinár Steve Silberman však tieto tvrdenia vyvracia obrovským množstvom zozbieraného materiálu. Jeho kniha NeuroKmene čitateľovi ponúka viac ako päťsto strán komplexného čítania.

Autor zozbieral príbehy aj historické dokumenty, ktoré mapujú výskyt a pochopenie inakosti. Ako si ju vysvetľovali ľudia pred sto rokmi? Aké procedúry a predsudky si museli ľudia na autistickom spektre vytrpieť naprieč dejinami?

Dôležitou súčasťou knihy je kapitola opisujúca vedecké prednášky o eugenike v čase pred druhou svetovou vojnou. Jej odkaz je potrebné chápať ako výstrahu pred zneužitím a manipulovaním vedeckých objavov.

Denisa Nešťáková: Moc sexu

Denise Nešťákovej sa podarilo osloviť odborníčky a odborníkov z oblasti histórie, etnológie, sociológie, politológie a psychológie. Výsledkom je zbierka textov, ktoré pokrývajú tému sexu a sexuality z viacerých hľadísk. Čitateľ je napríklad konfrontovaný s historickým pohľadom na tradičnú slovenskú rodinu, ktorý sa v mnohých prípadoch líši od zaužívanej predstavy.

Môžete sa tiež dozvedieť, akú literatúru napriek zákazu čítala slovenská mládež. Čo k nej mali povedať osobnosti literárneho sveta a akú úlohu zohrali relatívne dostupné české preklady kníh?

Ďalšou dôležitou témou, ktorú kniha otvára, je aktivizmus sexuálnych menšín v modernej ére Slovenska. Kolektív odborníkov pritom využíva pútavý jazyk, ktorý sa však vyhýba bulvárnemu štýlu.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky