Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stres na pracovisku zažíva polovica Slovákov

VEDA NA DOSAH

Stres: Pixabay.com

Z online  prieskumu, ktorý realizovala koncom roka 2017 medzi takmer 3-tisíc respondentmi, spoločnosť Profesia pre združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis vyplýva, že až 49 % zamestnancov na Slovensku pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň, resp. takmer každý deň.

Až 45 % dopytovaných v prieskume deklarovalo, že stres im spôsobuje najmä nadmerné množstvo práce. Traja z desiatich zamestnancov sa priznali, že si musia prácu nosiť domov, a to až niekoľkokrát za týždeň. „Nadmerné pracovné vyťaženie sa dostáva až na úroveň 54 % v prípade súkromných zahraničných firiem a práca v nadčasoch presahuje hranicu 70 % u vrcholových manažérov,“ hovorí Daniela Beráková, Communication Manager pre Paylab.com v spoločnosti Profesia. Zamestnaným ľuďom tiež spôsobujú stres vysoké očakávania od nadriadených (27 %) a zlé pracovné podmienky (25 %).

Firmy by malo zaujímať, ako sa cítia ich ľudia

Zaujímalo nás, či by ľudia boli ochotní pracovať za menej peňazí, ak by to zmiernilo tlak, pod ktorým pracujú. Prieskum ukázal, že štvrtina zamestnancov by bola ochotných vzdať sa časti svojej mzdy, ak by bola práca menej stresová,“ uvádza Ivana Vagaská, programová manažérka pre zodpovedné podnikanie z Nadácie Pontis. Až 71 % z nich by bolo ochotných vzdať sa 10 % platu, avšak len 22 % by oželelo zníženie platu vo výške 20 %.

 „Dlhodobo preťažený zamestnanec, ktorému sa narušuje rovnováha medzi pracovným a osobným životom, skôr či neskôr z firmy odíde a tá za neho bude musieť hľadať náhradu. Navyše, v dôsledku syndrómu vyhorenia môže byť na dlhú dobu úplne vyradený z produktívneho života,“ dodáva Ivana Vagaská z Nadácie Pontis.

Ako má vyzerať zdravé pracovisko

Business Leaders Forum plánuje vydať pre firmy praktické odporúčania, ako pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravé pracovisko. Na to je, podľa psychológov, potrebné aby mal zamestnanec prácu, ktorá ho baví, bol zapájaný do rozhodnutí vo fungovaní firmy, mal dobré vzťahy s kolegami a nezaťažovali ho neefektívne nastavené procesy. Ako tvrdí Ivana Vagaská: „Jedným z faktorov, ktoré podporujú psychické zdravie zamestnancov, je i vhodné pracovné prostredie. Trendom je odklon od „open space“ priestorov, ktoré narušujú sústredenie a využívanie tzv. biofilického dizajnu, teda dizajnu, ktorý čo najviac pripomína prírodné prostredie.“

Čoraz viac firiem tiež zavádza tzv. sabbatical – a teda možnosť čerpania niekoľkomesačného voľna nad rámec zákona. Zamestnanci tiež oceňujú možnosť porozprávať sa pri ťažkých osobných či pracovných situáciách so psychológom, ktorého im prepláca zamestnávateľ.

 „Kľúčové je však uvedomiť si, že fungujú najmä tie najjednoduchšie veci. Prvoradé je rozprávať sa s ľuďmi, s každým osobne a individuálne,“ dodáva I. Vagaská. Niektoré firmy investujú do pozície tzv. happiness manažéra, ktorý má na starosti proces získavania spätnej väzby od ľudí a zisťovania ich potrieb. Takýto osobný typ rozhovoru na pravidelnej báze však môžu na seba prebrať aj tímlídri, ktorí sú v najužšom kontakte so svojimi ľuďmi a vedia na vzniknuté problémy najrýchlejšie zareagovať.

Stres na pracovisku má negatívne dopady nielen na pohodu a zdravie zamestnancov, ale aj na ich produktivitu. Business Leaders Forum preto upozorňuje, že firmy by mali nastaviť procesy tak, aby reagovali na potreby zamestnancov. Ich duševná pohoda a zdravie má totiž výrazný vplyv aj na výsledky firmy.

 

Informácie poskytla: Simona Fiabáne, senior PR manažérka z Nadácie Pontis

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky