Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Ani počas tretej vlny pandémie si Slováci nedávajú veľký pozor

VEDA NA DOSAH

Napriek opatreniam sa takmer všetci stretávajú s kamarátmi aj v interiéri a väčšinou bez rúška alebo respirátora.

Priatelia pripravujúci jedlo doma. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Podľa výsledkov dvanástej vlny prieskumu Ako sa máte, Slovensko? až 84,4 percenta respondentov tvrdí, že opatrenia počas novembra a decembra 2021 dodržiavali. Výsledky ukazujú, že 42,2 percenta ľudí raz alebo viackrát odmietlo osobné stretnutie alebo návštevu z dôvodu, že bol lockdown.

Avšak takmer všetci ostali v blízkom interiérovom kontakte s kamarátmi a príbuznými, pričom pri stretnutiach s nimi zhruba tretina respirátory alebo rúška nikdy nemala. Približne tretina ich mala niekedy a tretina väčšinou alebo vždy.

Dvanásta vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? prebehla v období od 12. decembra do 16. decembra 2021. V tomto období na Slovensku platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený. Boli otvorené všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí ochorenie covid-19 prekonali. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať.

Dodržiavanie opatrení o obmedzení stretávania sa počas lockdownu

Koncom novembra 2021 dosiahlo Slovensko svetové prvenstvo v počte pozitívne testovaných. Ľudia však svoje správanie interpretujú tak, že opatrenia dodržiavali. Na 10-bodovej škále sa až 38,6 percenta respondentov zaradilo k prvým dvom bodom dôkladného dodržiavania opatrení a len 4,4 percenta ľudí sa umiestnilo na opačnom póle škály. Drvivá väčšina opýtaných (84,4 percenta) deklaruje, že opatrenia dodržiavali (body 1 – 5 z 10-bodovej škály).

Z odpovedí na otázku, či opýtaní odmietli alebo zrušili v posledných týždňoch návštevu alebo iné osobné stretnutie s niekým z dôvodu, že je lockdown, však vyplýva, že aj v čase lockdownu (na konci novembra a v prvej polovici decembra) 27,8 percenta ľudí osobné stretnutie nikdy neodmietlo a na schôdzku alebo návštevu šlo vždy. Stretnutia rušili v najvyššej miere (61,4 percenta) tí, ktorí síce ešte nie sú zaočkovaní, no plánujú sa dať zaočkovať. Na stretnutia šli vždy najmä (43,6 percenta) tí, ktorí nie sú zaočkovaní a ani sa neplánujú dať zaočkovať.

S blízkymi a známymi v interiéroch skôr bez ochrany dýchacích ciest

Zároveň z prieskumu vyplynulo, že pri stretnutiach v interiéri s kamarátmi a príbuznými 35,6 percenta z tých, ktorí vravia, že opatrenia dodržiavajú, a dokonca aj 19,9 percenta z tých, ktorí tvrdia, že opatrenia dodržiavajú dôkladne, rúška alebo respirátory nikdy nasadené nemali.

„Ak by sme interpretovali mieru dodržiavania oparení v čase vrcholiacej delta vlny iba na základe zovšeobecňujúceho sebahodnotenia, tak by sme sa mohli nazdávať, že protiepidemické opatrenia sú na Slovensku dodržiavané. Rozdiel medzi všeobecnou deklaráciou a odpoveďami na konkrétne situácie môže vyplývať aj z toho, že ľudia si protiepidemické opatrenia spájajú predovšetkým so správaním sa na verejnosti – napr. nosenie respirátorov na verejných miestach, ako sú obchody či úrady. To, že sa, ak treba, počas lockdownu stretneme so svojimi blízkymi známymi alebo to, že pri kontakte s nimi nemáme nasadené respirátory, mnohí za nedodržiavanie opatrení nepovažujú. Zdá sa však, že vírusu počas delta vlny takéto chápanie dodržiavania opatrení k šíreniu bohato stačilo. A rovnako, ak nie viac, to pravdepodobne bude vyhovovať aj omikron variantu. Dôvod je ten, že vírus sa najľahšie šíri práve pri stretnutiach so známymi a blízkymi, pretože to sú presne tie situácie, keď rúška a respirátory obvykle skladáme dole,“ vysvetľuje Jana Lindbloom.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk). Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke https://www.akosamateslovensko.sk/ .

Zdroj: Tlačová správa Seesame
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky