Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Podpora povinného očkovania mierne rastie

VEDA NA DOSAH

Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je takmer štyridsať percent ľudí.

Očkovanie proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovanie proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Podpora povinného očkovania mierne narastá. Ľudí schvaľujúcich povinné očkovanie pre vybrané skupiny je približne rovnako ako tých, ktorí toto opatrenie odmietajú. So súčasným lockdownom viac opýtaných súhlasí ako nesúhlasí, ale plošné zatvorenie škôl podporuje iba o niečo viac ako tretina z nich.

S rozdávaním tristo, respektíve dvesto eur pre zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov súhlasí približne tretina a nesúhlasí o niečo viac ako polovica respondentov. Tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko?.

Dvanásta vlna výskumu prebehla v období od 12. do 16. decembra 2021. V tomto období platil lockdown spojený s núdzovým stavom a zákazom vychádzania. Od 10. decembra bol lockdown zmiernený. Otvorili sa všetky obchody pre očkovaných a ľudí, ktorí COVID-19 prekonali.

Naopak, druhý stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá prešli od 13. 12. na dištančné vzdelávanie. Taktiež sa predĺžili vianočné prázdniny, ktoré sa začali už 18. decembra. Počet pacientov v nemocniciach kulminoval a epidemiologická situácia sa po vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra začala veľmi mierne zlepšovať. Prebiehalo očkovanie všetkých vekových skupín treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Podpora mierne rastie

Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je 38,9 percenta ľudí. Odmieta ho viac ako polovica, pričom deväť percent nevie otázku posúdiť. Podpora takéhoto všeobecného povinného opatrenia mierne narastá, v júli zaň bola takmer tretina ľudí. Väčšina už zaočkovaných povinné očkovanie schvaľuje a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva, kam patria napríklad ľudia nad 65 rokov, zdravotníci, zamestnanci DSS, policajti, učitelia a podobne, je 46 percent opýtaných. Približne rovnaký podiel ho odmieta, zvyšok sa nevie vyjadriť. Podpora takéhoto očkovania tiež mierne narástla z júlových 42,3 percenta.

Viac ako dve tretiny už zaočkovaných povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov schvaľujú a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Väčšinovo ho schvaľujú voliči politických strán Progresívne Slovensko, OĽANO, SaS a Sme rodina. Pomerne veľkú podporu má u takmer polovice voličov Hlas-SD.

Skôr povinné očkovanie než lockdown

Na otázku, či opýtaní súhlasia so zavedením lockdownu po veľkom náraste prípadov a preplnení nemocníc, takmer polovica zvolila možnosť „rozhodne súhlasím“, prípadne „súhlasím“. S opatrením, naopak, nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí 43,3 percenta ľudí. Zvyšok sa nevie vyjadriť.

Plošné zatvorenie škôl v súčasnej situácii podporuje vyše tretina, proti je takmer 45 percent respondentov. Viac ako polovica z opýtaných sa domnieva, že štát kontroluje súčasné epidemiologické opatrenia nedostatočne.

Respondenti tiež odpovedali na dilemu, keď si mali vyberať z dvoch možností, ako zmierniť zdravotné dôsledky epidémie. Štyridsať percent ľudí nechcelo odpovedať, vyše 28 percent si vybralo lockdown, necelá tretina zas zvolila povinnosť opakovaného očkovania najohrozenejších skupín obyvateľstva.

Vakcína. Zdroj: iStockphoto.com

Vakcína. Zdroj: iStockphoto.com

Motivátory očkovania

S odmeňovaním zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov sumou dvesto, respektíve tristo eur súhlasí takmer tretina ľudí. Naopak, nepáči sa viac ako polovici opýtaných.

Nezaočkovaných respondentov sme sa pýtali, ako by sa rozhodli, ak by boli postavení pred nasledujúcu voľbu. Buď zaplatia pokutu tristo eur, alebo si v prípade hospitalizácie s ochorením COVID-19 uhradia časť nákladov za pobyt v nemocnici do výšky 1500 eur. Vyše polovica z nich by zvolila zaplatenie pokuty a vyše pätina by radšej chcela uhradiť časť liečebných nákladov. Až 28 percent nezaočkovaných by sa však pri nutnosti voľby radšej dalo zaočkovať.

Táto skupina tiež odpovedala na otázku, či by možnosť odškodnenia za prípadné nežiaduce účinky vakcín zmenila ich súčasný postoj. Až 71,7 percenta nezaočkovaných by takáto možnosť odškodnenia nepresvedčila. Naopak, takáto možnosť by zmenila postoj k očkovaniu zvyšok nezaočkovaných respondentov.

„Podpora povinného očkovania v populácii mierne narastá a povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva už väčšinovo schvaľujú voliči všetkých vládnych strán. Zdá sa však, že pri prípadnom povinnom očkovaní by jeho úspešnosť ovplyvňovali i zvolené sankcie. Väčšina nezaočkovaných deklaruje, že by radšej zaplatila prípadnú pokutu, ako sa dala zaočkovať,“ hovorí Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a šesťkrát v roku 2021.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke projektu.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky