Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci potvrdili, že dokážu byť partnermi európskej špičke

VEDA NA DOSAH

Vo výzve, ktorá prepája vedecké inštitúcie s tými najlepšími v Európe, uspela až polovica našich žiadateľov.

Koncept spolupráce a prepojenia cez sieť. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: Zdroj: iStockphoto.com

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) potvrdzuje, že slovenské projektové návrhy v aktuálnej twinningovej výzve HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 mali nielen vysoké bodové hodnotenia, ale veľa z nich v nej aj uspelo.

Z desiatich projektov uspela až polovica

„Twinningová výzva HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 má prepojiť výskumno-vývojové inštitúcie z krajín, ktoré dosahujú nižšiu vedeckovýskumnú výkonnosť, kam patrí aj Slovensko s renomovanými zahraničnými pracoviskami. Cieľom je vytvoriť špičkové výskumno-vývojové pracovisko vďaka spolupráci s renomovaným zahraničným partnerom z rozvinutej krajiny. Celkovo bolo podaných 388 projektových návrhov. Tým slovenským sa podaril mimoriadny úspech. Z desiatich podaných slovenských projektových návrhov sa do „mainlistu“, čiže do zoznamu subjektov, ktoré budú vyzvané na podpis grantovej zmluvy, dostalo päť projektových zámerov a jeden je na rezervnom zozname,“ uviedla Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z CVTI SR.

Zároveň pripomenula, že až tri ďalšie slovenské projektové návrhy získali výnimočne výborné bodové hodnotenie. Z dôvodu už vyčerpaných finančných prostriedkov na výzvu však financovanie nezískajú. Šimková uzavrela, že tento úspech potvrdzuje významné miesto slovenskej vedy a výskumu v európskom kontexte. Predstavuje vysokú mieru zaangažovanosti slovenských vedcov i výskumníkov a ich záujem byť súčasťou tých najlepších.

„Veríme, že takýto úspech slovenských subjektov bude veľkou motiváciou pre ďalších záujemcov o získanie financovania z programu Horizont Európa,“ uzatvorila Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa z CVTI SR.

Pre viac informácií k výzvam v oblasti Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru majú záujemcovia k dispozícii príslušný národný kontaktný bod.

Zdroj: TS CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky