Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Májová Veda v CENTRE: Imunita – náš ochranný štít

VEDA NA DOSAH

O imunite všeobecne, jej podpore, fungovaní i poruchách bude prednášať významný imunológ Milan Buc.

Banner na májovú Vedi v CENTRE, na ktorom je ovocie, zelenina a injekčné striekačky. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Počas celého života nás ohrozuje množstvo chorôb. Niekedy menej, inokedy viac. Neustále na nás číhajú rôzne vírusy, baktérie či hrozba nádorov. Máme však niečo, vďaka čomu súboj s týmito protivníkmi vyhrávame. Reč je o imunite, ktorá ako neviditeľné brnenie chráni naše zdravie, ako vie. Poznáme však mnohé prípady, keď imunita sama osebe nestačí a je oslabená, alebo aj prípady, keď nefunguje, ako má a bojuje sama proti sebe.

O imunite všeobecne, jej podpore, fungovaní i poruchách sa dozvieme v májovej Vede v CENTRE, na ktorú vás srdečne pozývame vo štvrtok 26. mája o 17.00 hod. do CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude významný imunológ prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 26. mája 2022 o 17.00 hod. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 25. mája 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Pozrite si

V posledných dvoch rokoch nás postihla pandémia vírusu SARS-CoV-2 a zažili sme rôzne obmedzenia, testovania či vakcinácie. Medzi verejnosťou sa teda častejšie ako obvykle začalo hovoriť o imunite. Čo vyjadruje tento pojem? V danom prípade ide jednoducho o obranu organizmu, jeho imunitného systému proti vírusom a vo všeobecnosti proti mikroorganizmom.

Čo všetko ešte ohrozuje integritu nášho organizmu? Každému z nás iste napadne, že to bude obrana proti nádorom. V súvislosti s covidom sme sa stretávali s monoklonovými protilátkami. Tie produkujú bunky imunitného systému, dokážu viazať mikroorganizmy a zabrániť ich aktivite či ničiť nádorové bunky. Transplantácia orgánov a kostnej drene je už bežnou záležitosťou. Ani si neuvedomujeme, že nepoznať genetiku imunitných reakcií by nebolo možné.

Imunitný systém, podobne ako iné systémy či orgány nášho organizmu, je tiež zraniteľný a jeho poruchy vedú k vážnym zdravotným dôsledkom, ba až k úmrtiu. Ako príklad slúži ochorenie AIDS, ktoré všetci poznáme.

Každá minca má však dve strany. Znamená to, že aj imunitný systém nás môže namiesto ochrany poškodzovať. Je všeobecne známe, že značná časť populácie trpí alergiami či autoimunitnými chorobami, napríklad diabetom. Imunitný systém je dôležitou súčasťou nášho zdravia, a preto sa musíme starať o to, aby bol vždy výkonný a chránil nás v každej situácii.

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., je imunológ, ktorý pracuje v Imunologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na začiatku svojej vedeckej a odbornej aktivity sa venoval transplantačnej imunológii z hľadiska výberu najvhodnejšej dvojice darca − príjemca pre transplantácie obličiek a kostnej drene. Neskôr sa zameral na problematiku genetickej determinácie autoimunitných chorôb.

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje dodnes. Počas pôsobenia v Imunologickom ústave absolvoval tri dlhodobé zahraničné pobyty vo Francúzsku, Taliansku a Anglicku, s cieľom získať vedomosti a metodické zručnosti na zavedenie problematiky hlavného histokompatibilného komplexu (HLA) u nás na Slovensku, aby sa mohol transplantačný program vôbec začať.

Keď sa ukázalo, že HLA komplex hrá významnú úlohu v genetickej determinácii autoimunitných chorôb, jeho pozornosť sa upriamila týmto smerom a svojou ďalšou výskumnou prácou prispel k viacerým zisteniam o asociácii HLA génov s ďalšími chorobami. Dlhé roky bol predsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti a snažil sa o jej prepojenie s aktivitami Európskej federácie imunologickej spoločnosti. V rámci svojej pedagogickej práce presadil, že sa imunológia stala na lekárskych fakultách samostatným výučbovým predmetom.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(GL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.