Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zapojte sa do výskumu: Psychické zdravie, obavy a ťažkosti počas pandémie COVID-19

VEDA NA DOSAH

Čo sa zmenilo vo vašom živote v dôsledku šírenia vírusu SARS-CoV-2? Ako vás ovplyvnili reštrikčné opatrenia? Pomôžte vedcom z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zmapovať obraz života v našej krajine počas pandémie COVID-19.

Stačí, ak vyplníte dotazník, ktorý je k dispozícii online.

Vďaka dátam od vás budú môcť vedci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pružne reagovať na aktuálnu situáciu a prispôsobiť jej smerovanie poradenstva a výskumu tak, aby občanom čo najviac uľahčili aktuálnu situáciu.

Zdroj: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.