Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budú vedci SARS-CoV-2 detegovať v slinách?

Tamara Leontievová

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

V súčasnosti využívajú vedci na detekciu vírusu SARS-CoV-2 najčastejšie RT-PCR test, ktorý deteguje vírusovú RNA vo vzorke výterov z nosa a hrdla infikovaného pacienta. Budú na odhalenie vírusu stačiť sliny?

Odber výterov z nosa a hrdla nie je pre vyšetrovaného človeka príjemný a sú s ním spojené aj ďalšie komplikácie. Vzorky musí odoberať zaškolený personál, ktorý sa chráni pred infekciou špeciálnymi ochrannými prostriedkami (kombinéza, štíty, okuliare, rúško) a po skončení práce nasleduje zložitá dekontaminácia.

Nádej na jednoduchšie testovanie?

Na detekciu viacerých vírusov dýchacieho traktu sa v minulosti osvedčili sliny a najnovšie štúdie naznačujú, že by sa takto mohla testovať aj prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Tento spôsob testovania odskúšali austrálski vedci. Zistili, že hoci bol test menej citlivý ako v prípade testov výterov, výsledky boli dostatočné a sliny podľa nich môžu byť použité aj na detekciu nového vírusu (J. Clin. Microbiol., DOI: 10.1128/JCM.00776-20).

Na vedeckom portáli MedRxiv, kde sa zverejňujú práce, ktoré ešte neboli hodnotené recenzným procesom, bola publikovaná ďalšia štúdia o detekcii SARS-CoV-2 v slinách. Tú urobil americký tím zložený z odborníkov z Yale University a ďalších inštitúcií z New Havenu.

Tím porovnal výsledky RT-PCR testov na detekciu SARS-CoV-2 z výterov odobraných odborníkmi a slín zbieraných samotnými pacientmi. Výsledky potvrdili, že vírus bolo možné v slinách spoľahlivo detegovať u COVID-19 pacientov, ako aj u zdravotníkov, ktorí nevykazovali klinické príznaky ochorenia.

Ilustračná foto: Koronavírus. Zdroj: iStockphoto.com

Pozitívom môže byť včasnejšia detekcia

V porovnaní s výtermi bol RT-PCR test citlivejší pri použití slín, to znamená, že vírus bolo možné detegovať v skoršej fáze infekčného procesu. V prípade dvoch bezpríznakových infikovaných zdravotníkov sa vedcom podarilo vírus detegovať v slinách, aj keď pri vyšetrení výterov boli výsledky negatívne.

Hoci štúdia bola urobená len s niekoľkými desiatkami vzoriek, sliny sa ukazujú ako perspektívny klinický materiál na detekciu SARS-CoV-2. Odber slín je naviac nielen vhodnejší pre pacienta, lebo je menej invazívny, ale aj preto, že sa môže vykonávať bez potreby vyškolených odborníkov a veľkých ochranných opatrení.

Možno raz donesieme na vyšetrenie SARS-CoV-2 sliny, ktoré odoberieme do pripravenej zbernej nádobky podobne ako napríklad ranný moč, keď potrebujeme vyšetrenie biochemických a mikrobiologických parametrov. Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov (U. S. Food and Drug Administration) už schválil sliny ako vhodný materiál na detekciu SARS-CoV-2 testom RT-PCR. Nasleduje proces validácie testu a jeho rýchle zavedenie do diagnostickej praxe.

V súvislosti s využitím slín na detekciu nebezpečného vírusu je tiež užitočné si uvedomiť, že pri rozprávaní uvoľňujeme do prostredia aj aerosól slín. Rúška, ktoré bránia jeho rozptýleniu do priestoru preto výrazne znižujú šírenie vírusu do okolia. Často si tiež neuvedomujeme, že zdrojom nákazy môžu byť aj „nevinné“ predmety či úkony, ako sú napríklad olízané detské hračky alebo bozky.

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník Katedry infektológie a parazitológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky