Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vysokoškolské motivačné štipendiá vyplatia už čoskoro. Aj za minulé mesiace

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva omeškanie mrzí. Súvisí aj s vyšším záujmom o štipendiá, než očakávalo.

Profesor so študentkou a študentom v univerzitnej knižnici. Zdroj. iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo pilotný ročník štipendijnej schémy v máji tohto roka. Ide o podpornú schému, ktorá bude v prvých rokoch súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzva bola určená najtalentovanejším maturantom, ktorí si pre svoje štúdiá vybrali slovenskú vysokú školu, ako aj na podporu štúdia mladých ľudí so sociálnym znevýhodnením.

Problém objasňuje štátny tajomník Fedák

„Mrzí nás, že napriek pôvodným plánom došlo k omeškaniu pri vyhodnotení prvej výzvy tejto schémy. Uvedomujeme si však, že išlo o novú a na Slovensku unikátnu schému, pri ktorej sa očakávalo čo najrýchlejšie spustenie vo veľmi krátkom čase na prípravu. Na základe nášho monitorovania situácie vieme, že nie všetko išlo tak, ako bolo na začiatku plánované. Pozitívom je, že záujem o toto štipendium bol vyšší, než sa očakávalo – to však zároveň prinieslo niektoré oneskorenia súvisiace s overovaním splnenia podmienok. Zároveň sa pri plánovaní schémy vychádzalo z predpokladu jednoduchších procesov, než nakoniec ukázala realita, pretože bolo potrebné zohľadňovať viaceré špecifické podmienky súvisiace so zdrojom financovania,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák, ktorý si stanovil doriešenie štipendijnej schémy za prioritu hneď po svojom nástupe do funkcie pred troma týždňami.

„Naozaj je nám ľúto, že riešenie tohto procesu sprevádzalo viacero komplikácií, ktoré vrhali nie to najlepšie svetlo na celý projekt, a výsledkom bolo, že mnoho šikovných mladých ľudí zostalo v neistote. Chceme verejnosť ubezpečiť, že aj minulé, aj súčasné vedenie ministerstva robilo všetko pre to, aby sa proces čo najmenej zdržiaval, nové veci so sebou však prinášajú aj riziká a výzvy, s ktorými sa treba vyrovnávať. Veríme, že sa nám podarilo všetky nedostatky tejto schémy vychytať a ďalší ročník už pôjde hladko,“ dodal Fedák.

Štipendisti o podporu neprídu

Záverom minulého týždňa bol výber štipendistov ukončený a všetkým uchádzačom oznámili výsledok. V najbližšom čase dôjde k podpisom zmlúv s vysokými školami, ktoré následne vyplatia štipendiá svojim študentom podľa výsledku výberu.

„Tak ako bolo od začiatku komunikované, štipendiá budú úspešným uchádzačom vyplácané aj spätne, takže toto neplánované oneskorenie nebude mať vplyv na výšku štipendií a štipendisti, ak sú študentmi slovenskej vysokej školy, neprídu o žiadne pridelené prostriedky. Ďakujeme všetkým uchádzačom, že sa zapojili a taktiež za ich trpezlivosť. Úspešným uchádzačom blahoželáme, sme radi, že ste sa rozhodli študovať doma, a ceníme si vašu dôveru v slovenský vysokoškolský systém,“ uzavrel Fedák.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky