Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sviatok svätého Valentína: Čo rozhoduje o tom, či sa zo zamilovanosti vyvinie trvalý vzťah?

Zuzana Šulák Hergovitsová

To, čo je esenciou dlhodobého vzťahu, skúma aj veda. Existuje recept na šťastný vzťah alebo ide len o romantickú predstavu?

Prítulné sovy. Zdroj: iStockphoto.com

Sovy patria medzi tie živočíchy, ktoré so svojím partnerom zotrvajú po celý život. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Sviatok svätého Valentína je dňom zamilovaných. Je oslavou partnerských vzťahov, ale aj priateľstva a rodinných väzieb. Tradícia posielania valentínok ponúka príležitosť, ako prejaviť náklonnosť našim blízkym, ale aj niekomu, koho tajne nosíme v srdci.

Téma lásky je stará ako samotné ľudstvo. Odnepamäti zamestnávala učencov, filozofov aj spisovateľov. Partnerské vzťahy a láska sú aj témou mnohých vedeckých štúdií. Ako zistíme, že sme našli partnera, s ktorým nás čaká pekná budúcnosť? Je pravda, že sa protiklady priťahujú a že zamilovanosť je zárukou trvalého vzťahu? Aký je recept na dobrý vzťah?

Trvalý vzťah je niečo, po čom túžia mnohí. Mať niekoho, kto bude stáť po našom boku v dobrom aj v zlom. Výskumy ukazujú, že harmonický dlhodobý vzťah prináša mnohé výhody: páry, ktoré zostávajú spolu, sú vraj zdravšie, bohatšie, šťastnejšie, majú viac sexu a žijú dlhšie.

To však neznamená, že slobodní sú nešťastní. Štúdia uverejnená na platforme SAGE publishing (združuje vyše tisíc vedeckých časopisov z rôznych odborov) vyvrátila mýtus, že sa slobodným žije ťažšie. Ako vo všetkom, treba počúvať zdravý rozum. Určite je lepšie byť spokojný a single, než žiť v nešťastnom vzťahu.

Zamilovanosť

Láska zamestnávala učencov a filozofov už v staroveku. Známe je napríklad Platónovo dielo Symposion, v ktorom sa zaoberá otázkami lásky. Platónovi je často pripisovaný aj výrok láska je vážna duševná choroba, ktorý v skutočnosti nepochádza od neho. Prvá fáza zamilovanosti tento stav však skutočne pripomína. Zamilovaný človek akoby stratil zdravý úsudok, s čím súvisí aj ďalší výrok, že láska je slepá.

Za tento fenomén je zodpovedný chemický kokteil, ktorým je zaplavený náš mozog v akútnej fáze zamilovanosti, keď sa v mozgu uvoľňuje veľké množstvo fenyletylamínu a dopamínu. Pôsobenie týchto neurotransmiterov vyvoláva u zamilovaných stav ako pod vplyvom drog. Vznášajú sa na vrchole blaha a sú slepí voči akýmkoľvek chybám svojho partnera.

Mladý zamilovaný pár na hojdačke.

Chemický kokteil lásky nás dokáže doslova opantať a zatemniť nám myseľ. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Zamilovanosť však nevydrží večne. Postupne vyprchá, a keď nastane stereotyp všedného dňa, vzťah sa buď rozpadne, alebo sa prehĺbi. Nájsť človeka na dlhodobý vzťah však nie je také jednoduché, ako sa nám to snažia nahovoriť rôzne online zoznamovacie portály a aplikácie.

Pozrite si
Prednáška Chémia lásky – doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Chémia lásky

| VEDA NA DOSAH

Protiklady sa priťahujú? Nie tak celkom

Aký je teda recept na spokojný dlhodobý vzťah? Podľa vedcov je prvým predpokladom to, aby partneri boli kompatibilní. Tvrdenie, že protiklady sa priťahujú, vyvrátila rozsiahla metaanalýza vedcov z Univerzity Colorado Boulder v Spojených štátoch, uverejnená v Nature Human Behaviour, ktorí analyzovali dáta z časového obdobia sto rokov. Ide o údaje týkajúce sa heterosexuálnych párov, zastúpené sú však aj milióny párov rovnakého pohlavia. Podľa výskumníkov štúdia potvrdzuje, že si podvedome hľadáme partnera, s ktorým máme podobné hodnoty a svetonázor.

Výskumníci zistili, že partneri sa vo viac než 80 percentách zhodujú v charakterových vlastnostiach aj v pohľade na svet. Podľa Tanye Horwitzovej, hlavnej autorky štúdie, platí skôr príslovie vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.

Najviac sa partneri zhodujú v oblasti politického presvedčenia, viery a úrovne vzdelania a postoju ku konzumácii návykových látok. Ľudia so sklonom k alkoholu a fajčiari si často našli partnerov s podobnými zlozvykmi. Teória, že extroverti si hľadajú rovnako extrovertných partnerov a že introverti inklinujú skôr k introvertom, sa podľa vedcov nepotvrdila.

Srdce verzus rozum

Hovorí sa, že človek by mal ísť za hlasom srdca. Je toto tá správna cesta aj pri voľbe životného partnera? Touto otázkou sa zaoberala ešte v osemdesiatych rokoch indická štúdia (Gupta and Singh, 1982). V Indii sú sobáše dohodnuté rodičmi bežné už tisíce rokov. Vedcov zaujímalo, ktoré páry sú šťastnejšie: či tie, ktoré sa brali z lásky, alebo tie, ktorých sobáš bol vopred dohodnutý.

Indickí výskumníci sprevádzali 50 manželských párov desať rokov. Ich šťastie pravidelne merali pomocou dotazníka, akejsi stupnice lásky, pozostávajúcej z deviatich otázok. Výsledky štúdie boli pre západne zmýšľajúcich ľudí prekvapením.

Počas prvých rokov manželstva sa páry, ktoré sa brali z lásky, cítili šťastnejšie. Páry, ktorých manželstvo bolo vopred dohodnuté rodičmi, ich však v pocite šťastia postupne dobiehali a ich skóre na stupnici lásky sa zvyšovalo.

V piatom roku sa pomer obrátil. Páry v dohodnutých manželstvách boli šťastnejšie ako páry, ktoré si jeden druhého vybrali z vlastnej vôle. V nasledujúcich rokoch sa láska v dohodnutých manželstvách ešte viac prehĺbila, kým pri pároch, ktoré vstúpili do manželského zväzku z lásky, klesala. Aj novšie štúdie ukázali, že manželstvá z lásky nie sú z dlhodobého hľadiska lepšie ako dohodnuté manželstvá.

Láska ako z hollywoodskeho filmu?

Čo rozhoduje o tom, či sa zo zamilovanosti vyvinie trvalý vzťah? Vytvoriť si vzťah a zotrvať v ňom nie je samozrejmosťou. Mnohé partnerstvá po opadnutí ošiaľu zamilovanosti stroskotajú na prvých problémoch. Náš pohľad na lásku je neraz skreslený aj romantickými filmami. Podľa amerického profesora psychológie a jedného z najuznávanejších odborníkov na partnerské vzťahy Johna Gottmana, zakladateľa Gottmanovho inštitútu, romantické filmy často vykresľujú páry ako spriaznené duše, ktoré sa k sebe dokonale hodia. V skutočnom živote však na vzťahoch treba pracovať.

Staršia zamilovaná dvojica

Jedným z pilierov šťastného vzťahu je priateľstvo, ktoré pomáha partnerom prekonávať prekážky. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Už pred rokmi opísal John Gottman štyri chyby, ktoré označil za zabijakov dlhodobého vzťahu: deštruktívna kritika, potreba obhajovať sa, pohŕdanie a izolácia.

Podľa Gottmana deštruktívna kritika znamená všeobecné obviňovanie partnera namiesto toho, aby sme viedli konštruktívny dialóg. Každá akcia vyvoláva reakciu a v duchu hesla ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva vyvoláva kritizovanie väčšinou rovnakú odozvu. Prejsť do protiútoku však konflikt nijako nerieši.

To isté platí aj pre opačnú taktiku izolácie a uzavretia sa do mlčanlivosti. Prekríženie rúk, vyhýbanie sa očnému kontaktu môže pre náprotivok signalizovať ľahostajnosť.

Hlavným pilierom je priateľstvo

Jednoduchý recept na šťastný vzťah asi neexistuje, tak ako neexistuje ideálny pár. Láska je základná esencia, ktorá zostane, keď pominie zamilovanosť. Napriek mnohým životným výzvam môže pretrvať, ak budeme na vzťahu pracovať.

Dôležitý je rešpekt, tolerancia a humor a túžba oboch partnerov zotrvať vo vzťahu. Podľa Johna Gottmana je jedným z pilierov aj priateľstvo, ktoré pomáha partnerom prekonávať prekážky. Čím silnejšie bude puto a čím viac pozitívnych okamihov bude mať pár za sebou, tým bude odolnejší voči nepriazni osudu a vonkajším okolnostiam.

Zdroj: Spektrum.de, The Guardian (1, 2), New York Post, cordis.europa.eu, The Gottman Institute

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky