Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetoví experti zhodnotia tvorivé činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií

VEDA NA DOSAH

Stošesťdesiatpäť expertov – hodnotiteľov pochádza z devätnástich krajín sveta. Ide o pilotný projekt.

Koncept vyhľadávania informácií. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie vedeckej a výskumnej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Ide o podrobné obsahové hodnotenie tvorivých výstupov, napríklad publikácií či umeleckej tvorby.

Tvorivú činnosť budú hodnotiť špičkoví experti z celého sveta, pričom sa zamerajú na jej kvalitu. Hodnotiaca komisia je zložená zo 165 expertov – hodnotiteľov z 19 krajín sveta. Hodnotené výstupy sú rozdelené do 28 oblastí výskumu. Ich výsledkom bude profil kvality pre každú z oblastí výskumu.

„Dané periodické hodnotenie tvorivých výstupov je v tejto podobe pilotným projektom. V súčasnosti sú predmetom hodnotenia len výstupy tvorivej činnosti, napríklad vedecké publikácie či umelecké diela. V budúcnosti je naplánované hodnotenie aj ďalších aspektov, akými sú napríklad spoločenský dopad alebo aj výskumné prostredie,“ hovorí štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti sa bude vykonávať raz za 6 rokov.

Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva. Upravuje ho § 26aa 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky