Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Školy so zrakovo znevýhodnenými deťmi dostanú finančnú podporu

VEDA NA DOSAH

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR nakúpia kompenzačné pomôcky a vybavenia uľahčujúce vzdelávanie.

Učiteľka asistujúca slepému dievčaťu. Zdroj: iStockphoto.com

Učiteľka asistuje slepému dievčaťu. Zdroj: iStockphoto.com

Vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti (POO) sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podarilo podporiť jediné dve školy na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti v rámci škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zamerané konkrétne na zrakové postihnutie. Presnejšie ide o Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči.

„Deti so zrakovým postihnutím majú mimoriadne zložitý prístup k informáciám a sú v oveľa väčšej miere odkázané na moderné technológie, ktoré im dokážu zjednodušiť vzdelávací proces,“ vysvetlil dôvody tejto investície minister školstva Branislav Gröhling.

Práve Komponent 7 z POO Vzdelávanie pre 21. storočie – Digitálna infraštruktúra v školách má za cieľ zvýšiť dostupnosť inkluzívneho vzdelávacieho systému, ktorý bude orientovaný na individuálne potreby a schopnosť kompenzovať nerovnosti v štartovacích pozíciách vyplývajúce zo zdravotného a sociálneho znevýhodnenia.

Zlepšenie kvality vzdelávania

Uvedené dve školy pre žiakov so zrakovým postihnutím poskytujú nenahraditeľnú platformu kvalitného vzdelávania s možnosťami kompenzácie postihnutia zraku. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vysokokvalitného a moderného technického vybavenia pre žiakov so zrakovým postihnutím vznikla potreba prednostného zabezpečenia digitálneho vybavenia pre tieto školy pomôckami, ktoré kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím.

„Len nedávno oslávila Spojená škola v Levoči svoje 100. výročie a za tú dobu vyšlo z jej brán množstvo vzdelaných, motivovaných a šikovných žiakov a žiačok pripravených sa plnohodnotne začleniť do bežného života, pretože ich na to ich škola dokázala pripraviť. Považujeme za svoju povinnosť vytvárať pre školy také podmienky, aby mohli naďalej deťom poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú prípravu do života v 21. storočí,“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Financie vo výške 374 970 eur budú použité na nákup kompenzačných pomôcok a vybavenia uľahčujúceho vzdelávanie žiačok a žiakov základných škôl so zrakovým postihnutím. Pôjde napríklad o zvukový orientačný maják, matematický program pre nevidiacich, elektronickú čítaciu lupu, ultrazvukový detektor prekážok, indikátor farieb, braillovský displej, tlačiareň v Braillovom písme či čítacie zariadenie.

„Inklúzia vo svojej podstate znamená prispôsobenie podmienok na vzdelávanie potrebám žiačok a žiakov. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre všetky deti a pre všetky školy, a to aj s dôrazom na špeciálny prúd školstva, ktorý je nenahraditeľnou súčasťou nášho vzdelávacieho systému,“ uzavrela Síthová.

Zdroj: TS
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky