Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štátna školská inšpekcia sa zbavuje nálepky kontrolóra. Chce vytvárať prostredie pre spokojného žiaka

VEDA NA DOSAH

Školskí inšpektori už nebudú postrachom. Naopak, pomôžu do výučby včleniť metodiky fyzickej a duševnej pohody a sebahodnotenia.

Pomaľované detské ruky a padajúce lístie. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

„Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) má ambíciu pôsobiť ako kritický priateľ škôl. Odpútavame sa od „nálepky“ kontrolóra výchovno-vzdelávacieho procesu a pomáhame školám identifikovať a zlepšiť rôzne aspekty vzdelávania a pedagogického riadenia,“ vysvetľuje Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská inšpektorka.

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) bude realizovať v období od 1. 11. 2021 do 1. 11. 2022 v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) ERASMUS+ projekt pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Projekt schválila Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v rámci relevantnej projektovej výzvy.

Projekt sa venuje dvom témam potrebným pre posilnenie kvality slovenského školstva – takzvanému wellbeingu a autoevalvácii škôl. Wellbeing žiaka je stav, ktorý vzniká v podporujúcom a podnetnom prostredí. Plne rozvíja jeho fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny i duchovný potenciál a umožňuje žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život.

Druhým cieľom projektu je oblasť autoevalvácie, čiže sebahodnotenia škôl. ŠŠI v rámci komplexného posudzovania škôl nepovinne klasifikuje, či škola realizuje sebahodnotiace procesy. Oblasť riadenia školy však nie je jedinou oblasťou autoevalvácie, medzi ďalšie oblasti patrí klíma školy a iné.

Dištančná výučba zmenila pohľad na vec

Po novom bude ŠŠI včleňovať kvalitné prvky vzdelávania na základe skúseností a príkladov dobrej praxe projektových partnerov z Českej republiky a Fínska.

Alžbeta Štofková Dianovská, hlavná školská inšpektorka, vysvetľuje, že wellbeing je súčasťou moderných vzdelávacích systémov krajín organizácie SICI (The Standing International Conference of Inspectorates), ktorej členom je i Štátna školská inšpekcia. „Dištančná výučba ukázala, ako veľmi je dôležité zamerať sa na túto oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom nášho projektu je vytvoriť nástroj hodnotenia wellbeingu a jeho vplyvu na výsledky žiakov v základných a stredných školách.“

Hlavná školská inšpektorka približuje, že v nadväznosti na cieľ projektu chce ŠSI wellbeing aj autoevalváciu popularizovať formou metodiky a webinára pre riadiacich a pedagogických zamestnancov pilotných základných a stredných škôl.

Informácie a závery z projektu budú uverejnené na webovom sídle ŠŠI.

Zdroj: TS ŠŠI
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky