Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nový projekt: Materské školy ako súčasť vysokých škôl

VEDA NA DOSAH

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára projekt škôlok v priestoroch vysokých škôl. Prioritne pre deti svojich zamestnancov a študentov.

Učiteľka so skupinkou kresliacich škôlkarov v škôlke. Zdroj: iStockphoto.com

MŠVVaŠ SR chce takto pomôcť zosúladiť rodinný a pracovný život na vysokých školách. Zároveň je to súčasť plánu ministerstva navyšovať kapacity materských škôl a prispieť k väčšiemu zaškoleniu detí v predškolskom veku.

Ministerstvo poskytne vysokým školám na projekt 1 milión eur ešte v roku 2020. Následne môžu vo svojich priestoroch v spolupráci s mestom alebo iným subjektom zriadiť materskú školu určenú pre deti zamestnancov a študentov vysokej školy.

„Veľmi ma teší, že aj takýmto spôsobom pomôžeme navýšiť kapacity v materských školách. Je to aj prvý krok k vytváraniu vysokoškolských komunít s komplexnými službami, ktoré umožnia mladým rodinám pracovať či zvyšovať si vzdelanie,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Ďalej uviedol, že tento krok je súčasťou plánu skvalitňovanie vysokoškolského prostredia. Okrem toho ministerstvo školstva zavedie novú metodiku financovania vysokých škôl, ktorou cielene podporí vysoké školy s kvalitnou výskumnou činnosťou. Do praxe chce dostať aj systém výkonnostných zmlúv, v ktorých sa vysoká škola zaviaže splniť konkrétne kritériá kvality, a po ich naplnení získa finančné prostriedky.

Rezort tiež plánuje uvoľniť obsadzovanie miest docentov a profesorov. Po novom nebudú tieto miesta naviazané na získanie titulu, ale na výkon a výsledky zamestnanca tak, ako je to aj v zahraničí.

(GL)

Tlačová správa MŠVVaŠ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky