Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dobrý sluha, zlý pán

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /mobilný telefón/

Fenomén moderných čias je udržiavanie smartfónu na dosah ruky. Žijeme tak takmer všetci a neuvažujeme nad tým, aké následky môže mať tento zvyk.

Odstránením smartfónu z dohľadu sa podvedomie uspokojí s tým, že sme mimo dosahu či už mobilnej siete alebo internetu.

Vzniká úplne nová potreba psychohygieny, a to vedomé odlučovanie sa od smartfónu.

Vedci z Texaskej univerzity v Austine študovali vplyv smartfónu na výkon mozgu a dospeli k trochu prekvapivým výsledkom. Podľa nich totiž smartfón ovplyvňuje kognitívnu, t. j. poznávaciu kapacitu a celkový výkon mozgu aj vo chvíli, keď je vypnutý a otočený displejom nadol. Stačí, aby bol na dohľad. Efekt nazvali brain drain čiže odsávanie mozgu, hoci odsávanie pozornosti by bol presnejší názov.

Odsávanie mozgu

Výskum ukázal, že schopnosť udržať či spracovať informáciu bola pri účastníkoch experimentu výrazne silnejšia, pokým bol ich mobilný telefón v inej miestnosti. Pomáhalo aj odloženie zariadenia do kabelky či na iné miesto, kde nebolo viditeľné. Účastníci výskumu prekonali v kognitívnych schopnostiach tých, ktorých smartfón bol počas testovania vypnutý a položený na stole displejom nadol.

Profesor Adrian Ward, spoluautor texaskej štúdie o brain drain, vykonal dva experimenty na vzorke takmer 800 používateľov smartfónov. Prvý sme už spomenuli, pri druhom experimente vzal do úvahy aj prejavy závislosti od používania smartfónu, o ktorej existencii azda v súčasnosti už nikto nepochybuje. Podmienky boli pritom rovnaké a výsledky ukázali, že účastníci, ktorí vykazovali silnejšie prejavy závislosti, dosahovali omnoho horšie skóre v kognitívnych testoch ako tí menej závislí. To platilo, ak bol ich smartfón na stole, ale aj schovaný vo vrecku či v taške. Trochu dobrá správa je, že v situácii, keď bol telefón v inej miestnosti, boli výsledky testov rovnaké bez ohľadu na úroveň závislosti od používania smartfónu.

Ward v zhrnutí výsledkov štúdie konštatoval, že vidno lineárny trend postupnej straty kognitívnych funkcií so stúpajúcou viditeľnosťou mobilného zariadenia. Používateľ nad ním vedome neuvažuje, no sám proces potláčania či donucovania samého seba k ignorovaniu smartfónu spôsobuje limitované kognitívne schopnosti, teda efekt brain drain. Z toho vyplýva, že ani vedomé potláčanie nutkania skontrolovať displej nepomáha. Jediné spoľahlivé riešenie je umiestniť smartfón v inej miestnosti.

ilustračné foto /technológie/

Nutkavý pocit

V roku 2016 iná štúdia ukázala, že bežný používateľ smartfónu sa s ním interaguje priemerne 85-krát za deň. Zdá sa teda, že aj efekt brain drain je založený na akomsi nutkavom pocite, že sa čosi nové alebo zaujímavé udeje, že nás ktosi bude chcieť kontaktovať a my tento okamih premeškáme. Odstránením smartfónu z dohľadu sa podvedomie uspokojí s tým, že sme mimo dosahu či už mobilnej siete alebo internetu.

Dá sa povedať, že je to fakt, ktorý tušíme už od vzniku mobilných telefónov, no začínajú sa množiť empirické dôkazy, že tento efekt skutočne existuje. Vzniká tak úplne nová potreba psychohygieny, a to vedomé odlučovanie sa od smartfónu. Každý, komu záleží na kvalitnej socializácii a zároveň duševnej výkonnosti nielen v práci, ale napríklad aj pri riadení automobilu, by sa mal naučiť mobilný telefón odkladať na miesto, kde nebude viditeľný. Obmedzíte tým síce čas, počas ktorého budete ostatným k dispozícii, no prispejete k svojmu lepšiemu sústredeniu sa a isto aj k pokojnejšej mysli – aspoň na istý čas.

V roku 2015 v tejto súvislosti štúdia Microsoftu upozornila na istú súvislosť medzi úrovňou duševných schopností moderného človeka a jeho obklopením sa digitálnym svetom, resp. elektronickými zariadeniami, ktorými sú primárne smartfóny. Výskum sa konal v Kanade na vzorke 2 000 účastníkov, pri 112 ľuďoch pritom vedci vykonali analýzu mozgových vĺn pomocou EEG. Preukázalo sa, že od roku 2000, ktorý môžeme považovať za približný začiatok mobilno-telefónnej revolúcie, sa priemerná doba, po ktorú je jedinec schopný udržať pozornosť, skrátila z 12 na 8 sekúnd. V správe autori uviedli, že množstvo obrazoviek a displejov, ktorými sme obklopení, znižuje schopnosť ignorovať menej podstatné či úplne nepodstatné stimuly. To spôsobuje častú stratu sústredenia.

 

Autori: Peter Vnuk a Mária Kopčíková pre časopis Quark

Foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Viac o vplyvoch mobilných telefónoch, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 12/2017), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky